Zerga motak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 11,39 KB

 

MERKATARITZA ZUZENBIDEA:Enpresaren jarduera ekonomikoa arautzen duen zuzenbidearen atala da

Zer arautu?:


enpresa, enpresaburua, enpresaren forma juridikoa, kontabilitatea, publizitatea, enpresa-jardueraren babesa

Non arautu?:


Merkataritza kodean

Lege bereziak:


patenteen eta marken legea, publizitatearne legea, lehia defentzarako legea….

OBLIGAZOAK ETA ESKUBIDEAK:


-- Kontabilitate arauak:

Kontabillitate ordenatua (jarraipen kronologikoa

)

(Ondasunak + Eskubideak - Zorrak)

Kontabilitatea egiteko erantzukizuna enpresaburuak edo baimendutako batek du. - Akta-liburu bat egin behar


--  Lehia eta publizitatea:

Lehia defendatzeko arauak (Prezioak adostu) → (Merkatua banatu)-

Publizitatearen Lege Orokorra (Publizitate desleiala) → (Publizitate subliminala) → (Publizitate gezurtia)


-- Industria jabetza et kontsumitzaileen defentsa:

Asmakuntzak eta ikur bereizgarriak (Ikerketa + Garapena + Berrikuntza)-
Patenteak(Produktu horren ekoizle egiten didan eskubide bakarra) → (20 urte) - Utilitate modeloak → Asmakuntzekin bakarrik balio - Baliagarritasun eredua → Produktua existitzen da, baina horren ezaugarriak aldatu -
Kontsumitzaile eta erabiltzailearen Defentsarako Lege Orokorrak (OCU)


-- Merkatritza Erregistroa:

Enpresen inskripzioa - Enpresen liburuak legeztatzea - Enpresek izendutako ahaldunak inskribatzea

ZERGA ZUZENBIDEA:


Estatuak behar dituen diru-sarrerak gastu publikoak estaltzeko (aurrekontu Publikoa),  arautzen duen zuzenbidearen atala da.

Zergerak:


º Tasak

: erakunde publiko bati emandako diru-presatazioak dira, hark erabiltzaileari onura zuzena dakarkion zerbitzu publiko ematearen ordainetan


º Kontribuzio bereziak:

obra publiko edo zerbitzu publikoei esker ondasunek izandako balio handitzeazdergapetzen du
  • Zergak:


    helburu zuzenik gabe administrazio publikoek zergapekoei eskatzen dizkietan ordainketak dira

ZERGA MOTAK:


  • Zerga zuzenak:


    pertsona edo enpresen etekina edo beren jabetzako ondasun bat erabiltzeagatik zergapetzen dituzten zergak dira
  • Zeharkako zergak:


    pertsonen ondasunen edo zerbitzuen kontsumoa zergapetzen dute

ZERGA KALKULATZEKO PAUSUAK:


Zerga baten zergapeko egitatea:
zergaren zergatia (mozkinak lortu normalean)


. Zerga oinarria:

zerga egitatearen kuantifikazioa


. Zerga likidagarria:

zerga oinarria- kenkariak (lo mismo que ek de arriba)


. Zerga tasa:

%


. Zerga kuota

% x zerga likidagarria


. Zerga zorra:

ordaindu beharreko kopurua


. Zergapekoa:

zerga dagokion pertsona fisikoa edo juridikoa

. Sujeto pasiboa: zerga prestazioak bete behar dituen pertsona


-2-

Entradas relacionadas: