Zera nia supernia

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,41 KB

 

EUD


Garapena:


psikismoa eta Nortasunaren osaera garrantzitsua da, pertsonalitatea garatzeko. 
Joera interakzionista, Psikologia interakzio moderatua. 
Ideia nagusiak. Normaltasunaren teoria: Psikismaren osaera eta nortasunaren osaera.1.- Kontzientzia: Gizakiok Pentsatzen duguna. 2.- Aurrekontzientzia: Kontzientziaren bidez. 3.- Inkontzientzia: Nahiak eta Inpultsuak. Teoria psikosexuala: Plazerra, bizitzeko motorra. 1.- Aho aroa (0-18 hilab): plazer Gunea ahora. 2.- Uzki aroa (18-36 hilab): plazer Gunea uzkia. Sfinterren kontrola. Ingiene momentua nolakoa tratatu. 3.- Aro falikoa (36-72 hilab): Plazer gunea sexu organoa. Mutila → Elektra. Neska → Edipo. 4.- Latentzi aroa (72tik Nerabezarora): haurra sozializatu, gaitasun berriak. 5.- Aro genitala (nerabezarotik Aurrera): behar sezualak berpiztu. Nortasunaren hiru osagaiak. 1.- Zera → Instintuak. 2.- Nia → Inpultso horiek Kontrolatzen dituena. 3.- Super nia → Nia ideala. Niak Arauak hartu superniatik zera kontrolatzeko. Supernian ez badago Araurik, ez du zera kontrolautu. 

Ondorio pedagogikoak

- Inkontzientzia garrantzia: Nagusitan ditugun arazoak, jaiotzean oinarrituta, umeak elako Esperientziak dituen → handitan alakoa. - Frustazioaren beharra: ez hitza Entzutean. Umeak arau eta muga batzuk ezagutu behar ditu eta ondoren Bereganatu. Pedagogikoki ezin dugu frustazioa erabili, umea Erriprimitzen baita. Frustazioa eta psikismoak litura. ZERGAITIK BEHAR DU FRUSTAZIOA HAURRAK? Beharrezkoa da haurra frustatzea, super Nia osatu ahal izateko gizarteko arauekin, era horretan, niak → Super nia erabili → zera kontrolatu.SISTEMA ZINESTESIKOA


DEF: Sistema zinestesikoaren bidez muskuloen tonua, gorputzaren mugimendua, pisua, gorputz-adarren antolamendua, gorputz atalen arteko harremana eta espazioari duten posizioaren berri jasotzen da. Eskematikoki, orekaren zentzumena dei daiteke. FUNTZIONAMENDUA: Bi paratu osatzen dute; -Bestibulu-aparatua: Gorputzak espazioan duen posizioari buruzko datuak ematen dituen organoa da, orekarekin lotutako sentsazioak eragiten ditu eta oreka mantentzen laguntzen du. Barneko belarriaren laberinto-aldean kokaturik dago. -Muskuluen eta tendoien zentzumen-errezeptoreak: Muskuluen tonuaz, gorputz-adarren posizioaz eta gorputz-atalen arteko harremanaz informazioa igortzen dute. GARAPENA: Jaioberriak bestubulu.Estimulazioarekiko sentikorrak dira mugimenduaren hiru ardatzei dagokionez: Aurretik atzera, goitik behera eta alde batetik bestera. Kulunkatzeak eta paseatzeak eragin lasaigarria dute. ARAZOAK: Bestibulu eta ikusmen-zentzumenen seinaleak koherenteak izan behar dira. Jaiotzetiko malformazioa, trumatismoedo infekzioen eraginez, oreka-galera, norberaren gorputzaren egoera edo posizio ez ezagutzea edo mugimenduak ez koordinatzea. Bestibulu-sentikortasuna grabitatea eta gure gorputzaren mugimendua hatemateko dugun gaitasuna da. Gorputzaren jarrera mantentzen laguntzen digu. 


Entradas relacionadas: