Zalantza metodikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,68 KB

 

Zalantza Metodikoa eta lehen ziurtasuna: cogito-a

Descartesek Bere metodoan oinarrituriko zalantza metodikoaproposatu Zuen, horretarako matematika oinarri gisa erabiliz, Filosofiaren eta zientziaren eraikuntza lortuz. Lehen printzipio Hauek lortzeko, zalantza metodikoa erabiliko Du, izan ere, printzipio hauek nabariak eta zalantza gabekoak izan Behar dute. Zalantzak, Bi funtzio ditu; 
garbiketa gnoseologikoa egitea Etaziurtasun iturria izatea. Garbiketa gnoseologikoa hondakinakkentzeko egiten da, Horretarako existitzen den oro zalantzanjarriz, Baita zentzumen bidez jasotako guztia ere, eta ziurtasun iturriari Dagokionez, zalantza ziurtasunak lortzeko tresna dela Esan genezake. Beraz, zalantza metodikoaren bidez, Dakigun orobaztertu eta pentsatzen jarriz Gero, lehen ziurtasunera iritsiko gara; “cogito ergo sum”, Hau da, pentsatzen ari garenez, pentsamendua existitzen dela ziur Gaude, eta hortik geureexistentziaz ziur egon gaitezke, Izan ere “pentsatzen dut, beraz, banaiz”. Duda prozesuaren Ondoren eta lehen ziurtasun honetara Iritsi ondoren, Descartesek geure existentzia frogatzen Digu, eta hortik haurrera, sintesira eta zerrendaketara pasa Gaitezke.
DESKARTESEN PENTSAMENDUAREN METODOA

La Fleche eskola uztean,Deskartesek uste du ikasitako guztia ez duela Ezertarako balio, matematika aparte. Horregatik, Europatik zehar Abiatzen da ezagutza bila.Erdi Aroan,arrazoibide deduktiboak Erabiltzen ziren ezagutzak lortzeko. Beraz silogismoa premisa nagusi Batean oinarritzen da eta baliorik gabe geratzen da oinarritzen diren Printzipio orokorrak hausten direnean.Deskartesen ustez silogismoak Zerbait ezaguna azaltzeko balio du baina ez egia berriak Ikertzeko,Aristotelesek uste zuen bezala.Horregatik,silogismoan Erabilitako metodo deduktiboa desegiten denean,beharrezkoa iruditzen Zaio Descartesi metodo berri bat aurkitzea.Bi idazlanetan lantzen du Bere metodoa:”Adimenean zuzentzeko arauak” eta “metodoaren Diskurtsoa” Bere metodoa lau Arauetan(nabaritasuna,analisia,sintesiaeta berrikusketa edo Zerrendaketan) datza.Deskartesen ustez,Erdi Aroan irizpidetzat Hartzen zena egia bilatzeko, hau da, elizaren eta aristotelesen Aginpidea,ez du balio.Deskartesek egia ez du onartzen irizpide gisa Indukzioa ziurra lortzeko,indukzio osoa ezinezkoa delako kasu Gehienetan. Esperientziatik kANpo dagoen irizpidea izango da Baliogarria; horregatik matematika gustatzen zaio,han lortutako Arrazoiketak ziurrak eta nabariak direlako.Bere metodoaren lehen Arauak,nabaritasuna bi ezaugarri ditu:argitasuna eta Bereizkortasuna,bigarren arauak intuizioan datza.Deskartesen ustez Intuizioak ez du zalantzarako tarterikuzten,hain da bereizkorra eta Erraza.Beraz propozisio korapilatsuak ilunak eta nahasgarriakdirenak, Soil bihurtu beharra dago.Metodoaren hirugarren araua dedukzioaren Eta sintesiaren araua da.Objektu soiletatik eta ezagutzeko Errezenetatik hasiz komplexuetaraino iristeko.Dedukzioak intuizioen Segida suposatzen du eta haren bitartez, egia baten ebidentziatik Egia berri batera heltzen gARA.Laugarren araua berrikusketa edo Zerrendaketa da.Hutsuneak saihesteko, egia batetik bestera Pasatzean,pentsamenduaren mugimendu iraunkorra eta etengabea egin Behar dugu.Zerrendaketa osoa ez bada,arriskuan jartzen dugu Ziurtasuna.


ARRAZIO//ENPIRI

Arrazionalismoaren ezaugarriak hauek Dira:1)konfiantza arrazoian:arrazionalismoan ezagutzaren iturria Arrazoia da.Enpirismoan,berriz,ezagutzaren iturria esperientzia Da,eta bere edukien bitartez bete behar da adimena 2)ezagutza Senti.Ren gutxiespena:sarritan zentzumenek engainatzen gaituzte eta Ezagutza sentikorra ezin da unibertsla izan kasu guztiak ezin baitira Esperimentatu Enpirismoan esperientzia bera da giza adimenaren Muga.Esperientziatik harago joanez gero,”probablea” denaren Esparruan sartzen gara.3)zientzia unibertsal eta beharrezkoaren Nahitaezkotasuna:Enpirismoan,zientziaren judizioek baliagarriak izan Bhear dira kasu guztietan (unibertsala) eta nahitaezkoa da hori (beharrezkoa),matematika den bezala.4)munduaren Arrazionaltasuna:Enpirismoan,unibertsoko gertaera guztiek Justifikazio bat dute, es dira ausaz gertatzen. Enpirismoan,arrazoia Arrazoi kritikoa da eta eduki metafisikoak,arrazoiaren mugetatik Kanpo daudenez ,ezagutezinak dira.Beraz, enpirismoan,ezagutzaren Iturria esperientzia den bitartean arrazionalismoa,arrazoia da.Baina Biak,bata bestearen kontra izan arren,bat datoz honetan: subjektuak Erabakitzen duela gertaera edo baieztapen guztien egizkotasuna edo Faltsutasuna; eta biak ezagutzaren analisitik abiatzen dira beren Ziurtasuna baieztatzeko.


Entradas relacionadas: