Xuleta septiembre inorganica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Química

Escrito el en español con un tamaño de 1,54 KB

Pb(AsO)4 ; Tetrakisoxoarseniato 1 d pb; Metahipoarsenito d pb4: Meta..ito plumbico ;;;; Hg NO2 ; dioxonitrato d trimercurio; nitrito de mercurio1; nitrito mercurioso ;;;; Sn3Sb2 ; diantimoniuro d triestaño; antimoniuro d staño2 antimoniuro stannoso ;;;; H3PO3 ; tetraoxid d dicobalt; Trioxofosfato 3 d hidrogeno; Ac ortofosforoso ;;;; CO2O4 ; Tetraoxido d dicobalt; Peroxid d cobalt 3; Peroxid cobaltico ;;;; Cu4SiO4 ; tetraoxosilicato 4 d tetracobre; Ortosilivato d cobre 1; ortosilicato cuproso ;;; AuClO2 ; dioxoclorato 3 d oro; clorito d oro 1; Clorito auroso ;;; HMnO4 ; tetraoxomanganato 7 d hidrogen; Ac tetraoxomanganico 7; Ac permanganico ;;; K2Cr2O7 ; heptaoxodicromato 6 d dipotasio; dicromato d potasio; dicromato potasico

Entradas relacionadas: