Xuleta Musica Exàmen Final Recuperació IES Vila de Gracia 08

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,28 KB

Edat Mitjana: (S.V-XV) Llenguatge Musical: Melodia: S'ajusta a les possibilitats de la veu humana, s'utilitzen 8 escales o modes. Ritme: Fins al segle XII no existeix una manera clara d'escriure'l i a partir del XIII s'introdueix la notació mensural o proporcional. Harmonia: Existeix a partir del segle XI, es basa en una melodia gregoriana a la qual es van afegint veus 1ª per 1ª. Textura: Normalment monòdica, tot i que a partir del segle XI la polifonia evoluciona de l'homofonia al contrapunt. Musica Vocal: Religiosa: cant gregorià: de caracter liturgic i monòdic i primeres polifonies: organum, discantus, conductus... Profana: Musica Trobadoresca: joglars, goliards i trobadors. Musica Instrumental: Els instruments acompanyaven obres vocals i per tocar danses com les estampides. Dansa: Estampides, Balades, Danses senyorials: alta dansa i baixa dansa i Danses populars: amb cant i instruments. Renaixement: (XV-XVI) Llenguatge Musical: Melodia: melodies conjuntes d'ambit reduit, sense ritmes complicats ni intervals dificils de cantar, s'utilitzen les mateixes escales que a l'edat mitjana pero amb mes alteracions. Ritme: Apareix el tactus que era similar al nostre compas, s'indicava posant uns signes al principi de cada pentagrama. Musica Vocal: Harmonia: Els compositors del renaixement ja escrivien totes les veus d'una peça al mateix temps, de manera que totes concordessin. Textura: normalment polifònica (per a 2 o + veus), segons el tractament que el compositor doni a aquestes veus es crea una textura homofònica o contrapuntística. Religiosa: misses: diversos moviments de textura polifònica i motets: forma polifònica breu en un moviment. Profana: madrigal: peça vocal polifònica on la musica va molt lligada al text (variants: balleto, chanson i villancico. Musica Instrumental: petites agrupacions d'instruments d'una o + families, les partitures s'escriuen sovint amb tabulatura. Es creen peces polifòniques en contrapunt imitatiu com el ricercare, la canzona o el tiento i sorgeixen les variacions. Dansa: pavana: dansa lenta d'arrels cortesanes i altres danses com: passamezzo, saltarello... i apareix el ballet. Barroc: (XVII-XVIII) Llenguatge Musical: Melodia: molt mes lliures que les renaixentistes, amb salts, ornaments, figuracions rapides i altres mostres de virtuosisme. Ritme: comencen a posarse indicacions de tempo a les partitures (adagio, allegro...). Harmonia: S'utilitza la tonalitat basada en escales de major i menor, apareix el baix continu (sistema d'acompanyament que consisteix en una linia de baix sobre la qual s'interpreten uns acords improvisats. Textura: Melodia acompanyada: una sola linia melodica amb acompanyament i la textura contrapuntistica es combina amb la melodia acompanyada. Musica Vocal: Religiosa: oratoris: obres teatrals cantades basades en relats extrets de la biblia, passio: oratori que narra la passió i la mort de jesus i cantates: similars a l'oratori en estructura pero sense acció dramatica i + curtes. Profana: es continuen component madrigals, neix l'òpera i operes bufes (al final del barroc) amb arguments comics i + propers al poble. Musica Instrumental: Musica de cambra: sonata: forma musical en diversos temps o moviments. Musica orquestral: pren forma la orquestra, apareixen els concerts i el suite (conjunt de danses que alternen els tempos. Musica per a un sol instrument: musica per a clavecí i orgue, tocatta: composicio lliure i virtuosistica. preludis, fugues, partitas... Dansa: Ballet de Cour: Minuet: dansa de compàs ternari que tindrà molt exit a europa, a frança apareix l'opera-ballet.

Barroc: (XVII-XVIII) Llenguatge Musical: Melodia: molt mes lliures que les renaixentistes, amb salts, ornaments, figuracions rapides i altres mostres de virtuosisme. Ritme: comencen a posarse indicacions de tempo a les partitures (adagio, allegro...). Harmonia: S'utilitza la tonalitat basada en escales de major i menor, apareix el baix continu (sistema d'acompanyament que consisteix en una linia de baix sobre la qual s'interpreten uns acords improvisats. Textura: Melodia acompanyada: una sola linia melodica amb acompanyament i la textura contrapuntistica es combina amb la melodia acompanyada. Musica Vocal: Religiosa: oratoris: obres teatrals cantades basades en relats extrets de la biblia, passio: oratori que narra la passió i la mort de jesus i cantates: similars a l'oratori en estructura pero sense acció dramatica i + curtes. Profana: es continuen component madrigals, neix l'òpera i operes bufes (al final del barroc) amb arguments comics i + propers al poble. Musica Instrumental: Musica de cambra: sonata: forma musical en diversos temps o moviments. Musica orquestral: pren forma la orquestra, apareixen els concerts i el suite (conjunt de danses que alternen els tempos. Musica per a un sol instrument: musica per a clavecí i orgue, tocatta: composicio lliure i virtuosistica. preludis, fugues, partitas... Dansa: Ballet de Cour: Minuet: dansa de compàs ternari que tindrà molt exit a europa, a frança apareix l'opera-ballet . Clacissisme: (XVIII-XIX) Llenguatge Musical: Melodia: melodies d'estructura molt clara formada per frases quadrades. les linies melodiques son elegants i majoritariament amb poca ornamentacio. Ritme: regular i amb poques complicacions, amb motius ritmics curts i definits qe son facils de retenir. Harmonia: basada en la tonalitat, amb fragments relativament llargs harmonitzats amb un sol acord. Textura: la textura mes utilitzada es la melodia acompanyada, despareix el baix continu i apareix el baix d'alberti: acompanyament pianistic que consisteix en tocar els acords amb la ma esquerra arpegiant-los. Musica Vocal: Religiosa: es segueixen utilitzant les formes d'epoques anteriors: misses, motets... Profana: Gluck estableix les bases de l'opera moderna, mozart aporta a l'opera la preocupacio del comportament humà i la quotidianitat dels personatges. Musica Instrumental: Musica de cambra: consolidació de diverses formacions de cambra, en especal el quartet de corda i el trio amb piano. Musica orquestral: simfonia: peça orquestral sense solistes dividida en moviments , el primer dels quals acostuma a seguir la forma sonata, concerts per a solista i orquesta. Musica per a un sol instrument: es cultiva principalment la sonata que adquireix un nou significat: obra per a piano sol en diversos moviments, un o mes dels quals segueixen la forma sonata. Dansa: el ballet va portar la dansa al nivell de representacio dramatica, els ballets eren histories ballades sense paraules, fins a aquella epoca els vestits eren llargs i incomodes pero marie camargo va reduir uns centimetres la llargada de les faldilles. Romanticisme: (XIX) Llenguatge Musical: Melodia: es l'element que predomina, els compositors exploren totes les possibilitats expressives, la melodia perfecta es la que aconsegueix transmetre sentiments i emocionar l'oient. Ritme: es tambe un element expressiu, tempo rubato: canvia per uns moments la velocitat de la pulsacio amb finalitats expressives. Harmonia: s'exploren totes les seves possibilitats expressives, especialment la modulació (canvi de tonalitat) i el cromatisme (utilitzar notes que no pertanyen a la tonalitat de la peça. Textura: la textura mes utilitzada es la melodia acompanyada, que adopta formes mes o menys complexes segons la instrumentació de cada obra. Musica Vocal: Religiosa: se segueixen utilitzant les d'epoques anteriors pero mes operistiques. Profana: triomfa l'opera italiana i es cultiva el verisme, wagner introdueix un nou concepte d'opera com a espectacle que integra totes les arts i que s'adreça a tots els sentits de l'espectador. tambe hi han l'opereta i la sarsuela i apareix el lied (tipus de canço on la musica i la paraula van unides). Musica Instrumental: Musica de cambra: es componen obres per a tot tipus de formacions: trios, quartets... Musica orquestral: es produeix un gran creixement instrumental de l'orquestra simfonic i sorgeix el poema simfonic (obra en un sol moviment qe segueix un argument o programa). Musica per a un sol instrument: l'instrument romantic es el piano, algunes formes que es cultiven son: nocturn, balada, l'impromtu... Dansa: apareix un ballet casi nomes femeni en el qual l'home nomes acompanya al conjunt, importancia del ballet rus, altres danses: vals i polca.

Entradas relacionadas: