Xu.Filo.4

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en español con un tamaño de 4,47 KB

 
Ciència: És una activitat dinvestigació, el resultat daquesta activitat i laplicació pràctica daquest resultat. La paraula ciència prové del Llatí Sciere, que significa Saber. Investigació científica: Es una complexa activitat intel·lectual que es duu a terme en universitats i centres dinvestigació. Coneixement científic: Són conjunts sistemàtics didees racionals i objectives.Classes de ciència: a) Ciències formals: - Socupa dobjectes ideals que nomes es troben en la ment humana. - Lògica i matemàtica. Inventen els seus objectes i estableixen relacions entre aquests. - El seu objecte destudi son conductes conceptuals, com càlculs, raonaments, teories.- Els seus mètodes dinvestigació o demostració son diferents dels de les ciències empíriques. - Aquests utilitzen el mètode axiomàtic.b) Ciències fàtiques: Sencarreguen dobjectes i esdeveniments que existeixen en el mon material. Dins de les ciències fàtiques podem distingir:-Les ciències naturals: Socupa de qualsevol objecte de la natura; lastronomia, la física i la biologia son ciències naturals; i utilitzen el mètode hipoteticodeductiu. -Les socials: La psicologia, leconomia, la política i la història són ciències socials; I utilitzen el mètode hermanèutic. -Les socionaturals: Dues de les ciències son: la psicologia i la geografia; i utilitzen el mètode hermanèutic i el hipoteticodeductiu. Elements de la ciència: *Conceptes científica: Són o be precisions extraordinàries de conceptes ordinaris o bé conceptes nous que es refereixen inequívocament a nous aspectes de la realitat. * Llei científica: És un enunciat general que descriu lexistència de certes regularitatsobjectes del món. *Teoria científica: És un conjunt ordenar denunciats, especialment lleis i , de vegades,
hipòtesis científiques sobre un determinat àmbit de la realitat.

Distinció entre ciència i no ciència.A) Ciència: Uns exemples serien lastronomia o la química. Aquesta resulta de difícil accés, per tant, es pròpia despecialistes. B) No-Ciència: Uns exemples serien Lastrologia o lalquímia. Aquesta aprofita el prestigi de la ciència per presentar els seus continguts com si fossin veritablement científics. I contamina les opinions de la gent amb errors i confusions, i resulta accessible a milions de persones. Mètode Axiomàtic: És un dels més característics de les ciències formals és, dons, un mètode deductiu dobtenció de teoremes a partir daxiomes. Mètode Hipoteticodeductiu: Aquest mètode consisteix bàsicament en la formulació duna hipòtesis i en la comprovació de les conseqüències deduïdes daquesta hipòtesis. Mètode hermanèutic: Consisteix en una interpretació de les dades de la realitat, previ coneixement daquestes. Aquesta interpretació, que dóna sentit a aquestes dades, permet una comprensió de lésser humà que les va originar. *Historicisme de Wilhelh Dilthey:

a) Els fenòmens històrics són, lexpressió didees i sentiments humans.

b) El resultat de la suma és la societat i les seves institucions. Lart, religió dret... expressen lesperit dels seus autors i la societat don han sortit.

c) Essencial individualitat de qualsevol esdeveniment històric i dificultat per comprendre-ho.

d) Cada societat es una forma de vida adaptada a la naturalesa.

e) La comprensió de la història entesa com La vida de la societat , a de tenir en compte la nostra pròpia vivència cultural.

f) Les persones objectivitzen i materialitzen el seu esperit en les obres que han deixat. En elles hi ha impresa la seva vida i es pot fer una reconstrucció biogràfica capaç dadoptar el seu esperit.

g) Lhistoricisme de Dilthey té la pretensió destudiar la vida individual, i a partir daquí transcendir fins a la realitat historicosocial.

Entradas relacionadas: