Xu.EoE2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,58 KB

 
Funció d'organització: a) Definició: Disseny d'una estructura on es defineixen les tasques de cada component i les seves responsabilitats, a + d'ordenar les relacions entre tots els departaments de l'empresa. b) Objectius: Establir vies d comunicació i coordinació entre els departametns q componen l'empresa per tal d facilitar la feina i obtenir els resultats preestablerts a la planificació. c) Fases dl proces d'org: es tracta d'aclarir qi decideix, controla i executa les tasques de l'empresa, s'assignen les persones sota la seva responsabilitat i es coordinen els nivells de l'organització. Tmb finalment es ponen funcions a cda treballador. Sempre em de tenir en compte q l'empresa es un sistema obert i a d tenir relació cap a dins i cap al exterior. Organització informal: Son ls relacions espontanies d'amistats entre empleats. l'emrpesari sovint aprofita akestes relacions x suplir les carències d la organització formal. Organit.Formal: Es l'escultura programada on l'empresa distribueix els elements en el lloc mes adient. Serà clau la cooperació i la flexibilitat entre els components individuals, x tal d'assolir els objectius empresarials. 1.Estructura Organitzativa: Es creen els departaments basats en la divisio dl treball. 1.1Classificació: a) Per funcions: els treballadors es divideixen segons la seva especialització. b) Per producte: es dona en empreses q tenen + d'un producte, s'agrupa el personal segns kin producte oferir. c)Per processos: s'organitza el treball segons ls fases dl departament de producció. d)Per zones geograf: S'organitza el treball segons la zona geografica on està destinat el producte. 1.2Comunicació a l'empresa: a)Relacions lineals: Relacio entre 2 o + persnes en ls q una mana i l'altre obeeix. b) Relació d Staff: Son especialistes q asoleixen en temes fiscals, laborals.. c) Relació funcional: Es creen entre els especialistes d'una sola matèria, q tenen responsabilitat sobre la seva especialització.

2.Model d'estructura organitzativa: a) Model lineal: Està basat en el principi dl comandament. Es donarà amb empreses petites. Avant: -Simplicitat, -Les arees d responsabilitat son ven definides. -Es la rapidesa en la presa d decisions. Incon: -Falta d motivació. - Falts flexibilitat. -Excessiva concentració d'autoritat. b) Model Funcional: Hi ha especialistes q dediquen el seu esforç a una tasca determinada d l'activitat d l'empresa. Empreses mitjanes i grans. Avant: -Els especialistes son a l'empresa i els treballadors es dediquen a la seva especialitat. incon: - Conflicte d'ordres entre els especialistes i el cap. c) model en línea i d'assesorament: intenta solucionar els inconvenients dls dos models anteriors. No te cap autoritat dins l'organització. Avant: -Intervencio d'especialistes. - Principi d comandament. Incon: -Les decisions son lentes. -el cost addicional q genera l'staff. 3.Els organigrames: Es la representació grafica d l'estructura organitzativa d l'empresa, d manera sintetica i esquemàtica. Hi ha tres tipus d'organigrames: 1.Segons la seva forma: a) verticals: busca destacar la subordinació. b)horitzontals: destaca d'importancia d les funcions sobre l'autoritat. c) radials: destaca d'importancia dl centre d la circumferencia. 2.Segons la finalitat:a) informatius: son esquematics i generals. b)analisis: son mes explicatius i detallen l'estructura organitzativa. 3.Segons l'extenció: a) generals: apareixen en tots els departaments. b) detallat: informa només l'estructura d'un departament concret.

Entradas relacionadas: