Xeografia.tema1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 2,25 KB

DEFINICIONES-XEOSINCLINAL- afundimento,en españa ouAL-conca de sedimentacion amriña alongada e profunda que sufre un proceso de subsistencia ou afundimento, en españa ovo entre a horoxenese herciniana e alpina na depreion do ebro.DEPRESION AMRIÑA-descenso do nivel xeral dunha masa de auga habitualmente debida a acumulacion de xeo nos periodos glaciares,deixa colgados antigos niveis de costa.CURVA DE NIVEL-e aquela isoliña que une puntos de igual altitude,no mapa topografico.PERFIL TOPOGRAFICO-liña que representa as variacions latitudinais do relevo e as suas formas nun mapa topografico.ZOCOLO-son chairas ou mesetas formadas na era primaria.MACIZO ANTIGO-son montañas formadas na era terciaria polo rexurdiemnto dun bloque ou zocolo.MESETA-e unha elevacion dunha chaira,chamamos en españa meseta a do douro,texo,guadiana.SERRA-conxunto de montañas de grandes dimensions normalmente unha agrupacion de serras,ej.pirineos.PARAMO-e unha superficie elevada ,horizontal frecuentes nas marxes das depresions do douro e do ebro,producido an erosion diferencial.CERRO TESTEMUÑA-colina illada testimonio da evolucion e retroceso dun relevo de plataforma ou en cuesta.COMPIÑA-relevo almoado propio da depresion do guadalquivir e de zonas arxilosas.COSTA-relevo estructural formado pola alternancia de rochas resistentes e icoerentes inclinadas,son similares os paramos.EROSION-degradacion do relevo como consecuencia da actuacion dunha serie de axentes entre os qu destacan a auga,vento ,neve e os seres vivos.SEDIMENTACION-acumulacion de depositos nun medio amriño continental o lacustre,e a orixe fundamental das rochas sedimentos e deriva dos procesos de meteorizacion.GLACIAR-masa de xeo que cubre unha superficie continental,falase de glaciares de circo e de linguas glaciares,en españa foron frecuentes no cuaternario deixando formas glaciares nos cumios mais elevados.MORENA-forma de acumulacion glaciar hay varios tipos:frontais,que e a que deixa o glaciar no seu extremo final,laterais,deixa nos seus marxes.EOLICO-referido aoa vento.ALUVION-depositos transportados por un cumio fluvial que se depositan nas zonas onde este transcurre mais lento.DUNA-acumulacion de area propia de zonas litorais e deserticas,a mais comun e o barjan.

Entradas relacionadas: