Xeografia tema 1.2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 6,74 KB

BORDOS MONTAÑOSOS DA MESETA-MACIZO GALAICO-era o angulo da noroeste alpina que durante a oroxenese alpina fracturouse e rexuveneceu,as montañas teñen pouca altura,as serras mais destacadas do courel,cabrera e ancares.A CORDILLEIRA CANTABRICA-formado por materiais paleozoicos encontrase no extremo occidental,constitue os picos de europa,o sector leste da cordilleira e de materiais secundarios calcaros se pregaron an oroxenese alpina presenta un relevo xurasico.O SISTEMA IBERICO-e unha cordilleira intermedia formada na sua maior parte por amteriais secundarios depositados polo mar no bordo oriental da emseta que se pregaron na oroxenese alpina,materiais paleozoicos so existen nalguns sectores,sector norte-as serras mais destacasas e o moncayo,desde o sueste de soria pola interior castela serrania de cuenca e pola esterior aragonesa a fosa tectonica de calatayud.SERRA MORENA-non e propiamente unha cordilleira senon un brusco banzo que separa a meseta do val do guadalquivir,interpretouse como unah xigantesca falla,se trata dunha gran flexion fracturada por moitos puntos,o rochedo e paleozoico de cor escura o igualq eu a sua vexetacion.AS DEPRESIONS EXTERIORES DA MESETA-as depresions exteriores da meseta eran conca prealpinas que trla oroxenese terciaria quedaron entre as cordilleiras alpinas e os macizos antigos gran abundancia de sedimentos.A DEPESION DO EBRO-e paralela os pireneos pechada por estes olo sistema iberico e pola cordilleira costeiro catalana ocupa o lugar onde estivo o antigo amcizo do ebro e foi afundindose,ocupada polo mar pero despois pechouse tranformandose nun gran lago ata finais da era terciaria e se abriu paso a cordilleira costeiro catalana ata o amr ten depositos mariños e continentais,diversas formas de relevo.SOMONTES-pirenaico e iberico son terras chas levemente inclinadas entre as serras exteriores e o centro da depresion ,estan constituidos por amteriis grosos e duros transportados polos rios,formanse mallos ou torreons rochosos individualizados pola erosion aproveitando as diaclases verticais foxas ou depresions erosivas nos materiais as foxas de huesca.DEPRESION DO GUADALQUIVIR-paralela as cordilleiras beticas ,aberta ao amr converteuse nun lago litoral pu albufeira e mais tarde en amrismas pantanosas,campiñas suavemente ondulasas e mesas e cerros testemuña.AS CORDILLEIRAS EXTERIORES DA MESETA-as cordilleiras exteriores a eseta formaronse na oroxenese alpina pregaronse os maeriais depositados ans fosas entre antigos macizos que ancuan como topes.OS PIRENEOS- a zona axial-e de rochedo paleozoico e pertence a un antigo macizo herciniano rexuvenecido na oroxenese alpina e a zona mais alta,aneto.prepireneos-o sur da zona axial e levantados na oroxenese alpina.a depresion media-e unha longa e estreita depresion margosa que separa as cordilleiras interiores e exteriores prepirenaicas.OS MONTES VASCOS-prolongan os prepireneos,rochedo calcareo e de escasa altura.CORDILLEIRA COSTEIRO-CATALANA-rexion volcanica con mais de cuarenta conos,a metade norte da cordilleira esta formada por materiais paleozoicos,vello amcizo herciniano catalano-balear levantados na oroxenese alpina,a nerade sur esta constituida por terreos calcareos secundarios na oroxenese alpina,duas alineacions unha paralela a costa de escasa altura,ambas as duas estan separadas por unha depresion lonxitudinal ou fosa tectonica.AS CORDILLEIRAS BETICAS-cordilleira penibetica-bordea a coata,esta formada por amteirais paleozoicos pertencentes o antigo macizo herciniano betico-rifeño,serra nevada co mulhacen.cordilleira subbetica-materiais secundarios depositados polo amr,o pregarse polo achegamento da plca africana a iberica,deron lugar a mantos de corremento,serras de cazorla.deprsion intrabetica-cheas de amteriais terciarios que dan luigar a unha paisaxe de badlands.O RELEVO COSTEIRO PENINSULAR-as costas peninsulares son predomiantemente rectilineas,a morfoloxia das costas esta condicionada polo relevo interior.AS COSTAS ATLANTICAS-A COSTA CANTABRICA-os acantilados-covas mariñas creadas o erosionarse os puntos de emnor dureza de acantilado os arcos amriños foramdos cando a erosion perfora a parte interior dun acantilado e os farallons cradas desprendense a parte superior do arco.as rasas-son serras graduadas paralelas a costa,son antigos niveis amriños que quedaron elevados.AS RIAS GALEGAS-dan lugar a costa mais articulada de toda españa,con gran cantidade de fallas,cando os vales do rio son invadidos polo mar formanse rias polas que o mar penetra ata 25,35 km no interior.A COSTA ATLANTICa ANDALUZA-as marismas-son chairas de lama tipicas das baias baixas como as da depresion do guadalquivir,formanse cos sedimentos que traen os rios,estes sedimentos acaban colmatando a baia orixinando chairas de lama,sobre elas medran prantas salobres pero poden drenarse e aproveitandose agricolamente.as frechas litorais-son liñas de area que prolongan as costas rectilineas e areosas cara o interior dunha baia,formanse polo transporte da area cara a baia por deriva litoral e acostuman a ter o seu extremo curvado cara a terra,unha frecha pode unirse con outra formando parte oposta da baia dando lugar a aunha barra continua de area corson litoral,don carateristicas nas desenbocaduras do guadalquivir e guadiana.as dunas-son monticulos de area tipicos das costas areosas,formanse polo transporte e acumulacion de area polo vento,que queda fixada na vexetacion,o perfil dunha duna e asimetrico a cara de brlovneto e a de sotavneto as dunas orientase en relacion co vneto predomiannte.AS COSTAS MEDITERRANEAS-O SECTOR BETICO-e unha costa acantilada alternan con longas seccions de costa baixa,campos de dunas e albufeiras como a do mar menor,unah albufeira e un lago salgado separado do mar por un cordon litoral que pode ter contacto temporal ou permanente co amro final terminanse convetendo en marisma polas achegas terrestres,formanse terrazas mariñas.O GOLFO DE VALENCIA-vai dende o cabo de lao nao ata o delta do ebro caracterizase polas praias e albufeiras.a albufeira mais destacada e a de valencia.os deltas-son saintes costeiros que se forman cando o rio achega mais sedimentos dos que pode retribuir o mar,metense escasamente no mar o estar orixinados por rios pouco importantes ou de caracter torrencial.os tombolos-son barras de area que unen illotes rochosos a costa podens er dobres cando son mais de duas as barras areosas e quedan unha lagoa entre ambas.O LITORAL CATALAN-deltas os do ebro e o llobregat costas acantiladas e praias como a costa brava.

Entradas relacionadas: