Xdkljdf

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,22 KB

 
poblament uraba:és el tipus de poblament més estès i en constant creixement. ciutat:és una aglomeració de població on predominen les activitats terciàries. funció urbana:concentra un tipus d´activitats que la determina i que es important per a la ciutat.les funcions basiques són la comercial,l´administrativa i gestió,la residencial,la cultura i d´oci,i la industrial.arres urbanes: son aquelles zones concretes de la ciutat que es caracteritzen per la fusió o les funcions que s´hi desenvolupen de manera predominant.xarxa urbana:es el conjunt de ciutats d´un territori que mantenen entre elles relacions intenses que es manifestena traves dels moviments de població,mercaderieso d´informació . la xarxa de transports i comunicacions es el suport fisic d´aquestes relacions ciutat-territori. arees metrapolitanes:solan constar d´una ciutat central i d´una serie de nuclis de població propers amb els quals s´ha creat una certa continuïtat de l´espai utrbà i una xarxa estable de relacions. conurbacions:estan formades per diversos grans ciutats que acausa de llur creixement han fet desapareixer l´espai rural que les separava. megalòpolis:són aglomeracions urbanes encara més extenses que les conurbacions i estan formadesper gransciutats i les seves corresponents arees metrapolitanes.

problemes urbans:son tots aquells problemes que té una ciutat i que cal resoldre per garantir-ne el funcionament. quart món:son bosses de pobresa on es concentra la població exclosa socialment,és a dir, aquella que no compta amb els recursos mínims per sobreviure en un país ric.aquesta situació ve provocada per les desigualtats socieconomiques,com la marginació social i sovin a la deliqüencia. problemes urbans: l´abastament d´aigua;una ciutat consumeix una gran quantitat d´aigua i d´energia per a l´us domestic i per l´us public,com el transport,la neteja o l´enllumenat,i la població necessita alimentar-se. els transports urbans: ha d´existir una bona xarxa de transports de caracter col.lectiu.En aquest sentit,cada vegada es fa més necessari desenvolupar al màxim el transport public,perque el transport privat provoca problemes molt greus com el transit i la contaminacio atmosferica. l´eliminació de residus: la ciutat és una gran productora de tota mena de residus,com liquid o solids,en conseqüencia, es necessari l´existencia i el bon funcionament de xarxes de glavegueram,serveis de neteja,plantes depuradoras d´aigua i de selecció i reciclatge de residus. bosses de pobresa:les desigualtats socieconomiques i la marginació social i tambe a la deliqüencia provoquen l´existencia de les bosses de pobresa. administrativa:gestió:arees centrals. comercial:centres comercials. residencial:centre historic,barris suburbials,barris residencials.

Entradas relacionadas: