Voley

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,63 KB

 
Passada d’avantbraços: és el toc de recepció que practiquen els defenses , despres del servei o rematada del equip contrari.Els braços han de contactar amb la pilota a la part plana dels avantbraços, proa dels canells mentres es manté les mans juntes, l’una sobre l’altre. Passada de dits: és la passada del col·locació , segon toc d l’equip i la realitza el col·locador.Es pot realitzar dirigint-la endavant,enrere o efectuant una passada lateral.Rematada 4 fases: correguda- per acostar-se amb embranzida, Es realitzen 2 o 3 passes, salt- es fa amb els dos peus i sempre en vertical,Cop- amb el braç estirat i picant de dalt a baix.Caiguda- despres del toc s’ha de fer sense tocar la xarxa.
Bloqueig: és la defensa de la rematada, 1,2,3 jugadors es deplaçen cap on va la pilota i salten verticalment amb el braços estirats just en el moment que es fa la rematada.Bloqueig fora:Quan el rematador dirigeix la pilota contra les mans dels bloquejadors de manera que el rebuig surti del terreny de joc. Bloqueig actiu: els braços es passes per sobre la xarxa per aconseguir el punt. Passiu: ho fan els jugadors més baixos, estiren el braços enlaire i prou.Servei: es el cop en que es posa en joc la pilota, es colpeja la pilota amb el pamell de la mà. Servei lateral: el jugador es col·loca de costat, llança la pilota verticalment i la colpeja amb la mà.
Descriu una trajectoria tensa.
Servei de tennis:el jugador es col·loca de cara a la xarxa i colpeja la pilota d manera molt similar al servei del tennis.Descriu una trajectoria descendent.
Sevei de salt: es practica com el servei d tenni, pero saltant enlaire abans d'efectuar el cop.Caigudes: són gestos tecnics que fan els jugadors per evitar k la pilota toqui a terra quan no es pot arribar corrents nomes.Caiguda lateral:es fa cap a un costat del cos. Caiguda endavant:quan la pilota ve d cara, el jugador es llença endavant per recuperar-la.

Entradas relacionadas: