Vicente Risco

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Deporte y Educación Física

Escrito el en español con un tamaño de 5,86 KB

vicente risco:1notas sobre a sua vida,pensamento e estetica.ourensan de familia acomodada,pasa a súa nenez en compaña de otero pedrayo.estudou en en santiago e madrid,e volveu a ourense para traballar na administracion de facenda e posteriormente como profesor de jistoria na escola de maxisterio.na sua tracectoria intelectual podemos diferenciar tres etapas:1espoca non galeguista,a da revista la centuria anterior o ingreso nas irmandades e a fundacion da revista nos.xa aparecen alguns dos seus principios filosoficos:o irracionalismo gnoseoloxico e unha vision ciclica da historia.no campo da estetica recibe a influencia dos movementos simbolistas europeos de entre dous seculos e centra o seu interese no exotismo da filosofia e relixions orientais.defende unha escrita evasionista e individualista,allea a calqra proposito ou contido social.2.desde o ingreso nas irmandades ata a guerra civil anos vinte e trinta.e a etapa mais frutifera e activa,a nacionalista:ingresa nas irmandades,q acaba dirixindo,senta as bases teoricas do nacionalismo,funda a revista nos,e e cofundador do partido galeguista ata escindir na dereita galeguista.postulaba un galeguismo de tipo culturista e tradicionalismo,opoñendo o espiritualismo celtico e atlantico ao racionalismo da civilizacion mediterranea.entendia a cultura galega como froito do sentimento da terra emocion do contato ca natureza q pertenece contante desde o momento celta e a sudade o distintivo psicoloxico dos galegos a lingua seria a esencia da nosa cultura, pois modela o pensamento de ser dos galegos:de perdermola,perdemonos como galegos.nesta epoca elabora case toda a sua produccion en galego,unha obra que garda unha estreita relacion coa sua labor de etnografico,e ca sua confeccion de un nacionalismo tradicionalista. as mais son obras culturalistas tinxidas pola etnografia,isto e , enrraizadas na tradicion oral galega.3e a etapa pos galeguista,q empeza a bromar a viaxe ata eurpo 1930 e se manifesta nas suas desvinas co PG por se aliar estas coas esqerdas do frenntes popular.na posguerra abandona o seu ideario galeguista,torna a sua primeira etapa de individualista e introvertido e, naila alguns estudos acerca da tradicion galega volve a escrivr en castelan.2obra narrativa:a sua narrativa ten un caracter intelecual:esta moi envencellada a sua obra ensaistica e a o seu pensamento filosofico.incia,canda os compañeiros da xeracion,unha ruptura coa narrativa de corte costumista,dominante ata eles.2.1.exotismo de corte modernista.do caso que lle aconteceu o doctor alveiros 1919.relato exotico e esoterico,en ton humoristico,de estetica modernista,q esemplifica a sua primeira etapae novidoso pola ausencia de elementos galegos e porque rompen coa tradicion enxebre e folclorica dos noso contos.o protagonista, o doctor alveiros, vive unha estraña aventura pola que entra en contacto co mundo dos mortos e logra liberar a momia do faraon de tutankhamon.2.2.etapa galeguista e de etapa endografica:un conxunto de relatos basados en lendas e mitos tradicionais publicados a mediados dos 20.a velliña vella 1924 defensa da tradicion como elemento esencial da identidade galega.o lobo da xente 1925 trata do mito do lobishome, nun exemplo de transposicion a literatura culta da lenda popular.A trabe de ouro e a trave de alquitran 1925.literaturiza de novo un relato de base folclorica.hai un proposito doctrinario en clave galeguista:a recuperacion da identidade galega,forxada coa conxuncion das orixes celtas e do cristianismo,rexeitando a civilizacion allea de base mediterranea.A coutada 1926 historia estuturada en forma de un dialogo filosofico na q defende a aldea tradicional,gardadora das esencia e tradicions galegas,fronte ao mundo urbano dominado polas apariencias e o diñeiro q e foco da desgaleguizacion e despersonalizacion do individuo.2.3.satira e excepticismo:a finais dos 20 esperimenta unha viraxe cara unha radical satira da sociedade,cunha obra moi polemica e de forte contido social:os europeos en abrantes 1927.capitulos de unha novela inacabada nos que se burla dos habitos da peqna burguesia urbana aseñoritada, os filiseos, ignorantes alienados polo culto ao progreso e as modas;recrea persoas e lugares ourensans .O porco de pé 1928 a primeira novela moderna das nosas letras, novidosa e inovadora tanto pola brillantez da satira,como pola enorme riqueza e vaiedade de recursos linguisticos e un escarnio ,cheo de humor,da sociedade urbana ourensa.da sua ignorancia e materialismo.3obra ensaistica.apate da sua gran obra endografica e antropoloxica publicada en numerosos artigos en nos e a nosa terra compre destacar:teoria do nacionalismo galego a obra fundamental do ideario nacionalista da epoca,guieriro da primeira etapa nacionalista do tempo das irmandades.a esencia do ser de galicia constitue na linea, a terra e a raza.mitteleuropa 1934 especie de diario escrito na sua estadia en alemania en 1930.xunto coa critica humoristica da vida moderna amosa as suas ideas anti marxistas e defende os seu postulados de tradicionalismo relixioso.leria 1962 un libro mistelaneo q recolle artigos e outros escritos de distintas epocas destaca o longo articulo, escrito antes da guerra,nos os inadaptados,no q explica a conversion a o galeguismo de el mesmo e dos compañeiros do grupo nos.4teatro.escribiu unha unica peza dramatica o bufon de el-rei 1928 drama en catro pasos ubicado no medievo e no que abundan as mencions a materia de bretaña.denvolve unha tese semellante a de o porco de pe:unha reflesion acerca da relacion entre a deformidade fisica e a deformidade moral a traves do personaxe do bufon:un ser deforme que medita sobre a sua condicion malefica.

Entradas relacionadas: