Verbos

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 755 bytes

substantiu.Es 1 categoria gramatical que serveix x anomenar els elements de la realitat: persones animals objectes.
comuns o propis.Comu: Designa 1 classe delements:got nen.Els nom comuns sescriuen en minuscula PROPI: designa un element unic i particular entre els del seu grup
abstracte o concret. Concret: designa un element de la realitat qe podem percebre am els sentits Abstrsscte: concepte qe no es pot percebre.
Adjectiu: categoria gramatical que serveix per qualificar el nom, es a dir x indicar les caraste.
Verb: Són paraules qe tenen flexio, qe poden presentar diverses formes

Entradas relacionadas: