Variables que influeixen en el valor de la pressio atmfrica

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,24 KB

Fluid: es un cos on les particules canvien de qual canvien de posició amb facilitat. els liquids i el gasos son fluids. Gas: el seu volum conisideix amb el recipient que el conte. Liquid: tenen una capacitat de moviment i la seva forma s'adapata a la del recipient que el conté.i el volum no canvia. Quan s'introduix un solid en un liquid: es despalça un volum fix de liquid igual al volum del cos introduit. el cos pesa menys quan esta dins del liquid. Empenyiment: es la força que empeny el cos cap amunt i que contraresta el pes del cos. Qualsevol cos submergit en un liquid experimenta un empenyiment vertical i cap amunt igual al pes del liquid desallotjat.Un cos submergit en un fluid esta sotmes a una força que actua en qualsevol direcció perpendicular al cos. el valor de la força sera mes gran com més gran sigui la profunditat a que es trobi. Pressio hidrostatica: es la exercida sobre un cos submergit en un fluid en repos depen de la columna de fluid que hiha a sobre del cos.Fonament de la hidrostatica: dos punts que es troben submergita en un liquid a la mateixa altura estaran sotmesos a la mateixa pressió. permet saber la densitat d'un dels liquids si coneixem la densitat del altre. Pressio en els gasos: en colocar una ventosa hem tret tot l'aire entre ella i la rajola. ara la pressio atmosferica en l'habitacio impideix que la ventosa caigui. La pressio atmosferica impideix que l'aigua del got en surti i vagi a la cubeta. Isobares: Son les linies que uneixen punts amb la mateixa pressio atmosferica. 1Atmosfera: es la pressio que exerceis l'atmosfera al nivell del mar. Variables que influeixen en el valor de la pressio atmfrica: altitiud: la pressio atmosferica varia amb l'altitud. Temperatura: la pressio atmosferica disminueix a mesura que augmenta la temperatura. Humitat: la pressio atmosferica disminueix a mesura que agumenta la umitat. Latitud: esta relacionada amb la temperatura, ja que disminueix des de l'ecuador cap els pols. Prinicpi de pascal: la pressio exercida en un punt d'un fluid incompressible es transmet integrament a tots els punts d'aquest fluid. Premsa hidraulica, elevador hidraulic i frens hidraulics

Entradas relacionadas: