Vangardas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 3,52 KB

 
AS VANGARDAS
S.XX, nst sec. producironse importantes transf. sociais, ec y politicas en europa, e xurdiron vangardas (mov. d renovacion q se manifestou no pensamento e na crecion artistica,sobretodo no arte e poesia). Caracteristicas: Antirromanticismo e antisentimentalismo,deshumanizacion,busca do puro arte, innovacion da linguaxe figurada.
Movementos de vangarda:
a)cubismo:francia,escola pictorica.Su pintura adoita descompoñer as formas naturais da realidade en formas xeometricas.Caract: Orixnais formas tipograficas, distorsions sintactics, alusiones a conceptos espaciais.
b)Dadaismo: zuric,1ºguerra mundial.Destruccion d todo o existente e nega a idea de creacion e da figura do creador, é o azar quen crea a obra de arte.
c)Futurismo:Tentou renovación radical da arte tanto na temat. como na tecnica. Caract: exaltacion do mecanismo e avances tecnicos, destruccion sintaxe.
d)surrealismo: rexeitamento da realidade,da loxica e do racionalismo como materia base da arte busca a creacion a partir do mundo do incoscente (soños). concepcin da literatura como instrumento de liberacion q permite sacar fora os instintos reprimidos, (esta manifestase a traves de imaxes irracionais e simbolos).
e)Crecionismo: Paris, independencia abs. da realidade no acto de creacion,mecanicismo, ruptura da secuencia cronoloxica, presenza d humor e da satira.
f)ultraismo: madrid, proposito sintetitzar as tendencias da vangarda mundial.buscaron: sobrevaloracion da imaxe e da metafora,innovacion tipografca (espazos en branco e supresion de puntuacion), supresion da rima e do ritmo.


A XERACION DAS VANGARDAS:
Coñecese con este nome a xeracion const. polos escritores nacidos arredor d 1900.
A LIRICA:Nosa lirica esta dominada polas vangardas.As vangardas foron continuadas polos trazos xerais das vangardas mundiais, grazas ao camiño q abriu a xeracion nos. O caracter individualizador das nosas vangardas ven det. por estas connotacions: o espiritu nacionalista,a relacion con portugal, e a presenza do sentimentalismo.
Tendencias na poesia galega neste periodo: non se rompeu totalmente coa traidcion, esta renovacion manifestase no neotrobadorismo e hilozoismo. A vertente q + rompeu coa liña da lit galega foi o creacionismo, q foi rep. por manuel antonio.
Tendencias do vangardismo galego:hilozoismo:elemento fundamental e a paisaxe.presentanos paisaxe humanizada, os elementos da natureza apareen personificados. Imaxes plasticas visuais e auditivas.neotrobadorismo: continuador da tradicion medieval, recreanse temas amorosos,recursos formais como paralelismos, refrans...e abientes primaverais,mares, rios.Este movementoteria continuacion na posguerra e chega aos nosos dias.Creacionismo: Manuel antonio e o max. representante. Influencia da estetica creacionista doutras literaturas fi notable: recion dunha realidade autonoma, xustaposicion d imaxes...a obra deste autor conservouse persoal e oixinal.Outros autores galgos desta epoca son E.Blanco Amor,A. Cunqueiro q participaron con parte da sua obra da vangarda + rupturista, q conectou cos demais mov europeos.

Entradas relacionadas: