Vàlvula de simultaneïtat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,2 KB

 

VÀLVULES


Una vàlvula és: -Dispositiu mecànic - Pot iniciar, aturar o regular la circulació (pas) de líquids o gasos -Té una peça movible que obre, tanca o obstrueix de forma parcial un o més Orificis o conductes. -Les vàlvules són uns dels instruments de control més essencials en la Indústria. -Les vàlvules poden obrir i tancar, connectar i desconnectar, regular, modular o Aïllar una enorme sèrie de líquids i gasos, des dels més simples fins als més Corrosius o tòxics (depèn del disseny i el material).         

I. Per a servei de bloqueig o tancament:


- De comporta:

resistència mínima al fluït. Es fa servir Totalment oberta o tancada. Accionament poc freqüent.

- De mascle (“grifo”)

Tancament hermètic. Han D’estar obertes o tancades del tot. 

- De bola:

no hi ha obstrucció al flux. Es fa servir per a Líquids viscosos i pastes aquoses.

De papallona:

es fa servir per tancament i estrangulació de Grans volums de gasos i líquids a baixa pressió.       

II. Per a servei d’estrangulació:


De seient:

us poc freqüent. Produeix resistència i caiguda De pressió considerables.

D'agulla:

semblants a les de globus amb un matxo cònic Similar a una agulla, que ajusta amb precisió al seient. Es Poden controlar petits volums, té gran precisió.

En Y ( o obliqües)

Són de seient que permeten el pas Rectilini i sense obstrucció. D’ angle:
similars a les de seient, la diferència és que el Flux del fluid fa un gir de 90°.

De papallona:

a pressions de 150 psi fins al buit.         

III. Les vàlvules que no permeten el flux invers (de Retenció) actuen de forma automàtica davant els canvis de Pressió per evitar que s’inverteixi el flux

.

Seguretat

Dispositiu automàtic per a l’alleujament de Pressió accionat per la pròpia pressió sobre la vàlvula. Són utilitzades en serveis per a vapor de calderes i altres Gasos. 

D'alleujament:

Vàlvula d’alleujament: dispositiu automàtic Per a l’alleujament de la pressió semblant a l’anterior. El seu servei principal és amb líquids. Es fan servir en la descarrega de les bombes per a la Dilatació tèrmica del líquid en canonades que es poden Obstruir o que estan exposades a la radiació solar u altres Fonts de calor. 

VÀLVULA DE MASCLE


AVANTATGES
 Alta capacitat.  Baix cost.  Tancament hermetic  Funcionament ràpid.

DESAVANTATGES

 Requereix alta torsió (par) per accionar-la  Degast del seient  Cavitació  VÀLVULA DE BOLA

AVANTATGES


 Baix cost.  Alta capacitat.  Circulació en línea recta.  Poques fugues.  Es neteja per si sola, poc manteniment.  No requereix lubricació.  Tancament hermètic amb baixa torsió (par)

DESAVANTATGES

 Característiques deficients per estrangulació.  Susceptible al desgast de segellaments o Empaquetadures.  Propensa a la cavitació. 

Vàlvula de papallona

AVANTATGES


 Per tancament  Per estrangulació  Grans volums de gasos o líquids  No te boles o cavitats  Lleugera de pes  Compacte  Baix cost  Es neteja sola, poc manteniment  Número mínim de peces mòbils  Circulació en línia recte DESAVANTATGES
 Baixa pressió  Alta torsió per accionar-la  Capacitat limitada per caiguda de pressió  Propensa a la cavitació Vàlvula de comporta

AVANTATGES


 Alta capacitat  Tancament hermètic  Baix cost  Disseny i funcionament senzill  Poca resistència a la circulació DESAVANTATGES
 Control deficient de la circulació  Es requereix molta força per accionar-la  Produeix cavitació amb caiguda de pressió  Ha d’estar oberta o tancada completament  La posició d’estrangulament produeix erosió del Seient i el disc VALVULA DE SEIENT O DE GLOBUS

AVANTATGES


 Estrangulació eficient amb mínima erosió dels disc o Seient.  Curta recorregut del disc i poques voltes per Accionar-la, la qual cosa redueix el temps i desgast Dels materials d'accionament.  Control precís de la circulació Disponible en orificis Múltiples.

DESAVANTATGES

 Gran caiguda de pressió.  Cost relatiu elevat. 

DE SEGURETAT

APLICACIONS


Les vàlvules que no permeten el flux invers (de retenció) Actuen de forma automàtica davant els canvis de pressió Per evitar que s’inverteixi el flux. De seguretat: dispositiu Automàtic per a l’alleujament de pressió accionat per la Pròpia pressió sobre la vàlvula. Són utilitzades en serveis Per a vapor de calderes i altres gasos.

Entradas relacionadas: