Valenicaon

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,41 KB

 
tema2: carcteristiques dun conte breu i conta fets imaginatste personatjes, un espai, un epoca i la durada.Estructura presentacio , plantejament dun conflicte desenvolupamrny desenllaç i final.E ls Determinants son paraulls que van davant del nom i en concreten elsignificat. disndel determinants esta els articles, demostratius, posesius, numerals e indefinits.La Silaba es la parta que articulem amb un sol colp de veu.La Monosemia son aquelles que nomes tenen un significat.La Polisemia es aquella que te diversos significats.El Romanticisme fou un moviment literari que es va estendre per europa durant la primeras meitast del segle xix.
tema3:una carta es una narracio escrita que sutilitza per a adreçar se a una persona absent.Estructura de la carta te encapçament, cos i peu.Pronombrs Feblessutilitzen per a sustituir sigtangmes.Limperatiu es la forma verbal per a donar ordres i instruccions.Lacceuntiació es la silaba que pronunciem amb mes intensitat sanomena silaba tonica lla resta son silabes atones,`poden ser agudes llanes o esdruixoles.Abreviatures representen una paraula o un grup de paraules amb alguna o algunes de les seues lletres.novela de misteri o terror tractem temes de enigma, confilcte, un misteri, una vengança.


Entradas relacionadas: