Valencies fosfor

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,28 KB

 

1.Si la calcèmia augmenta:

B) el calci de l'os passa a la sang

2.En la osteoporosis:

A) desmineralització progressiva de l'os

B) fragilitat de l'os

C) les 2 anteriors son Correctes

3.Funcions del Calci, quina es la verdadera:

B) plàstica, intervé en contraccions musculars

4.Concentració de calci en sang:

C) 8,5 - 10mg cada 100ml

5.El calci el trobem a:

B) a L'os i a regions corporals

6.Que és el calci:

B) Catíó mes abundant de l'organisme

7.En quins aliments trobem calci:

B) llet i derivats

8.Com circula el calci a la sang:

A) en forma d'ió

B) lligat a proteïnes

C) les dos son certes

9.Massa ingesta de calci produeix:

C) lesions renals

10.En que intervé el calci:

A) contracció muscular

B) actua en la coagulació sanguinea

C) les dos son correctes

11.Que produeix hiperfosfatemia?

B) No hi ha símptomes

12.Funcions del fòsfor:

B) participa en la formació de l'os

13.On es troba el fòsfor:

A) dins les membranes cel·lulars

B) dins la matriu òssia

C) les 2 són correctes

14.De quina forma es troba el fòsfor a les membranes Cel·lulars:

B) Fosfolípids

15.En quins aliments es troba el fòsfor:

A) en tot tipus d'aliments

16.Insuficiència de fosfat en sang:

B) osteomalàcia i raquitisme

17.De que forma part el fòsfor:

B) ATP i NADP

18.Quina hormona regula el fòsfor:

C) parathormona

19.Quantitat de fòsfor a l'organisme

B) menys que el calci

20.Tant % de Mg al líquid extracel·

Lular

A) 1%

21 Quines son funcions del magnesi:

B) transmissió de l'impuls nerviós

22.Que pot produir la hipermagnesemia:

A) Múltiples símptomes

B) mort

C) a i b son certes

23.En quins casos clínics afecta la deficiència:

A) Alcohòlics i diabètics

24.Funcions plàstiques del magnesi:

C) forma part de les membranes cel·lulars i en la Construcció òssia

25.En quins aliments es troba magnesi:

B) vegetals i carn

26.De quina forma es troba el sodi al líquid Extracel·lular:

B) Catíó

27 En una insuficiència renal que succeeix:

B) poca eliminació de Sodi

28.El ronyo s'encarrega d'eliminar:

A) 98% de sodi ingerit

29.Tria la incorrecte:

A) el sodi te funció plàstica

30.Que passa si hi ha una retenció de sodi al plasma:

B) edemes i augmenta la pressió

31.L'àcid Clorhídric alliberat a l'estomac:

A) colabora amb la digestió

32 Els aliments rics en sodi i potassi:

A) també son rics en Clor

33 En cas de suplementació, qui te risc d'excés de ferro:

B) nens

34 Quina de les 3 és certa:

B) l'adrenalina, pot afavorir la captació de calci per Les cèl·lules hepàtiques

35  El ferro per a Ser absorbit:

A) ha d'estar en forma de transferrina

36 La hiperpotasemia pot provocar:

A) la mort rapidament

B) arítmia, parada cardíaca i muscular

C) les 2 són correctes

37 El zinc esta relacionat en:

A) la formació de l'ADN

B) està Relacionat amb els gens

C) les 2 són certes

38 El coure:

B) és necessari per al funcionament normal de diverses Enzims

39 L'absorció intestinal del coure:

B) disminueix amb la presencia de vitamina C

41.Quin micromineral es troba unit als aminoàcids Cisteïna i metionina:

C) Cap

42.El crom:

B) potencia l'acció d'insulina i disminueix els nivells Sèrics del colesterol

43.Una deficiència de zinc que produeix:

A) trastorns del creixement i alteracions esquelètiques

44.Els ultraoligoelements són elements que:

A) es necessiten i es troben a l'organisme en quantitats Mínimes

45.Si en l'area on vius hi ha poc Iode has de:

A) pendre suplements iodats

46.On trobem sofre:

B) abundant en proteïnes d'origen animal

47.El cretinisme es degut al deficit de:

B) iode

48.Les funcions principals del ferro són ;

a.Participa junta mb el sodi en la regulación de la Pressió osmòtica i per tant

49.Assenyala la correcta :

b.El ferro d'orígen animal sol estar lligat a un grup Hemo mentre que el d'origen vegetal forma sales

50.Que regula el K, Na, i CL :

a.La pressió osmòtica i intercanvi de líquids entre el Compartiment extracel·lular i intracel·lular.

51.Al voltant d'un 20 % del ferro orgànic, com és Localitza al fetge :

b. A la ferritina i a la hemasiderina

52  La hormona Aldoesterona :

b.Afavoreix en l'eliminació del potassi

53.La mioglobina és :

b.Pigment que dona color roig al múscul

54.Una de les principals funcions del potassi :

c.Dona sabor a tots els aliments

55.Per cada 10 grams de clorur sodi de sal, hi ha :

c.6 grams de clor

56.L'excés de ferro apareix :

b.En nens i persones en trastorns genètics

u texto aquí!

Entradas relacionadas: