Valencia literatura

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,76 KB

L'assaig del segle XX
L'assaig es un genere en prosa no narrativa que pot tractar de:filosofia, politica...i tambe pot adoptar formes molt diverses: el dialeg, l'article...
JOAN FUSTER
en la seva escriptura nyan tres tipus d'assatjos:
-sobre la literatura i historia: es va interesar pels classics valencians i mes tard per l'estudi historic d'`poque mes recents.
-
de caracter politic i social: sonels mes d lobrafisteriana. intenta despertar la conciencia dels valencians sobre la seva identitat(nosaltres els valencians)
-
de caracter humanistic: se centre en l'estudi de l'home i en la seua activitat creadora(el descredit de la realitat)

La literatura del segle XIX:
Nyan diferents estils:
-costumisme:descripcio literaria i plastica d'ambients i de personatges.
- realisme:doctrina estetica basada en la descripcio objectiva de la realitat.
-naturalisme:utilitzen metodes de les ciencies experimentals i acceptaven la tesis de l'home que es sotmes al determinisme universal.
Teatre:
-teatre culte:s'usa la llengua arcaica i culta.(AngelGuimera).
-teatre popular:s'usa la llengua coloqial, farcida de vulgarismes i castellanismes(Bernat i Baldoví)
Eduart Escalante:
es el principal sainetista valencia. elsainet es una peça literaria d'humor i en rima, representada en estrectes d'obres majors.

Entradas relacionadas: