Valen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 4,33 KB

 
PRESENT DE SUNJUNTIU
cantar>cante, cantes,cante, cante, canteu, canten
perdre> perda, perdes, perda, perdem, perdeu, perden.
vendre> venga, vengues,venga, venguem, vengueu, venguen.
dormir>dorma, dormes, dorma, dormim, dormiu, dormen.
servir> servisca, servisque, servisca, servim,serviu, servisquen
Irregulars:
ser>siga, sigues, siga, siguem, sigueu, siguen.
haver> haja, hages, haja, hàguerem, h`guereu, hagen.
fer> faça, faces, faça, fem, feu, facen.
saber> sàpia, sàpies, sàpia, sapie, sapieu, sàpien.
caber> càpia, càpies, càpia, capiem, capieu, càpien.
voler> vulga, vulgues, vulga, vulguem, vulgueu,vulguen.

PRETÈRIT IMPERFECT DE SUBJUNTIU
cantar>cantara, cantares, cantara, cantàrem, cantàreu, cantaren.
perdre> perdera, perderes, perdera, perdérem, perdéreu, perderen.
vendre> venguera, vengueres, venguera, venguérem, venguéreu, venguéren.
dormir> dormira, dormires, dormira, dormírem, dormíreu, dormiren.
servir>servira, servires, servira, servírem, servíreu, serviren.

Irregulars:
ser> fóre, fores, fóra, fórem, fóreu, foren.
haver> haguera, hagueres, haguera, haguérem, haguéreu, hagueren.L'IMPERATIU
ven tu
venga ell/a
venguem nosaltres
veneu vosaltres
venguen ells/elles

fer>vindre, fes, faça, fem, feu, facen.
vindre> vine, vinga, vinguem, veniu, vinguen.
tindre> tin, tinga, tinguem, tingueu, tinguen.
anar> vés, vaja, anem, aneu, vagen.

PRONOMS FEBLES
Sustitucio del CD
-Vols la novela?si,
la vull.
-vas veure el gos?no, no
el vax veure.
-tinc uns discos nous. Ja te
'ls deixare.
-tasta aquelles pastes. si ara
les taste
-vols sucre? si, dona-me
'n.
-has fet els esquemes de literatura?si n'he fet 3.
-tens algun disc nou per a deixar-me? si
en tinc.
-has sentit tot el que t'he dit? si, ja
ho he sentit
-no hasfet això?No, no
ho he fet.
Canvi dels pronoms febles
detras de verb
1ª singular=(m')em/me('m)
1ª plural=
ens/nos('ns)
2ª singular=
(t')et/te('t)
2ªplural=
us/vos*
davant de verb
3ªsingular masculi
=(l')el/ lo('l)
3ªsingular femeni=(l')la
3ªsingular masculi o femeni= li
3ªsing. o plural masculi o femeni=(s')es/se('s)
3ªplural masculi=(els/los('ls)
3ªplural masculi= els/los('ls)
3ªplural femeni=les
3ªplural masculi o femeni=els/los('ls)
neutre=
ho
adverbial
en=(n')en/ne('n)
adverbial hi=hi

Entradas relacionadas: