Valen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,09 KB

Narcis oller:Va posar en pràrctica les tècniques naturalistes.El seu naturalisme,es va centrar en la descripció dels personatges i les trajectories vitals,no en les anàlisis sobre la societat.Va publicar relats curts i articles a la premsa.També va escriure algunes obres de teatre. Pero el millòr sòn les sis noveles: -La papallona:una xica és seduida i abandonada per un "papallona" (seductor)- L'escanyapobres: el tema és sobre l'avaricia.-La febre d'or: una familía s'enriqueixen i acaben pobres.
Pilar Prim:
és com un experiment psicològic. Oller va incorporar a la seva tècnica influències de tots els models narratius vistos en aquest apartat:des de situacions melodramàtiques pròpies dels fulletons (la papallona,pilar prim),passant per l'anàlisi detallada i cientifica de les causes d'una malaltia o d'un vici,l'e`posició de la realitat com una denúncia social o el determinisme ambiental i biològic a L'escanyapobres;fins a un costumisme moralitzador i exposició dels canvis produits arran de la revolució industrial i del liberalisme econòmic a la febre d'or.Un narrador omniscient i una descripcio psicològica profunda dels personatges,molt caracteristica de la novel·la psicològica que es va pasar de moda a finals del s.XIX.


El teatre:Entre els generes populistes cal destacar El sainet,afí al costumisme.Es tracta d'una peça de teatre curta,que se'ls anomenava tambe entremesos.Tenien caràcter còmic i satìric,amb personatges i ambients populars.El llenguatge es caracteritzaba pels usos col·loquials i vulgars de la llengua,amb tota mena de castellanismes i vulgarismes.Hi apareix un personatge que ascens socialment,i per això,té que canviar la llegua a un castellá incorrecte. Els autors mes representatius foren Josep Bernat i Baldovì(L'aguelo pollastre) i Eduard Escalante(Les xiques del entresuelo).Àngel Gurmerà i Jorge:Fou un dels fundadors del setmanari La Renaixença i un excel·lent poeta romàntic.Va fer tot d'estètica romàntica,després va incorporar l'estètica realista,i finalment tornà a la producció de caràcter romàntic historicista.Obra:-Tragedies romantiques:eren un poquet idealitzades i tractaven una història subjectiva.Algunes obre son Gal·la Placída i Mar i Cel.Drames realistes:Entre 1980 i 1900.Ambientades en l'època contemporànea,les obres esdevenen autèntics documents de denúncia social.Destaquen:Maria Rosa,Terra Baixa i La Filla del mar.Hi ha,a les seues obres,una militància nacionalista per accentuar la seva catalanitat i en el gust pel mestisatge dels personatges.Els fracassos amorososo de la seva juventut i l'estretxissima relació amb la mare,expliquen el romanticisme tràgic i els personatges femenins molt idealitzats,carregats de força,de bondat i d'heroisme maternal.

Entradas relacionadas: