Usuari sifare

Enviado por Chuletator online y clasificado en Informática y Telecomunicaciones

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,34 KB

 

Sire: sistema Infromàtic que fa posible la prescripció electrónica


sifare: sis. Q permet la dispensació electrónica per part dels professionals a més de Consultar les disp. Fetes,bloquejar prescripci,cnsultar alertes Farmacèutiques,diligències, permet guardar totes les dades en la base de dades Del catsalut.(RECEPTE EN PAPER) (1.Recepte Inserides:)
són aquelles que s'envien inatantàniament al servidor Del Sifare(sistema d'informació de la rec elec)consell de colegis de Farma de Catalunya.S'inclouran en la factura electró,x tant es deixaran de Signar manualment i es passaran a signar electrojuntament amb les recep Electròniques. Aquest sistema simplifica la facturaciótotes les dades es Troben al sistema.(

2.Recepte no inserides:)


són aquelles que no s'envien al servidor del sifare o altres tipus de recept D'entitats asseguradores. Aquestes receptes no es validen contra la base de Dadesdel catsalutprocediment x lliurar les receptes inserides electrònicament:-
1.Enganxar el cupó precinte a la recepta,al lloc de sempre,2. Segellar la recepta amb el Segell “INSERIDA ELECTRÒNICAMENT” (segell donat pel COFB), de manera que no tapi ni el cupó precinte ni el Codi de barres de la recepta.3. Agrupar les receptes per grups de100 receptes (+/- 1 ó 2), Procurant que totes les receptes estiguin encarades de la mateixa manera per Tal de facilitar la tasca d’escaneig. 4. Els grups de receptes s’ha de col·locar ordenadament, agrupats amb una Goma, en una bossa normalitzada de color blau per a receptes paper inserides Electrònicament, que s’entregarà al BBVA el primer dia hàbil de mes següent

*Procediment per lliurar les Receptes en paper que no es poden inserir electrònicament:

1.S'han de segellar amb el segell identificatiu de la farmacia. 2.S'ha de posar la data de dispensació. 3.La recepta en paper no inserida l'ha de signar el farmacèutic manualment com a recepta dispensada. 4.S'han d'agrupar x tipus com fins ara amb gomes o clips. 5.Per aquestes receptes no inserides,excepte les recep fr mútues i assegurança lliure, es continua generant el fitxer de la TSI q s'envian COFB pel procediment habitual, si no hi ha cap recep d'aquest tipus o de no superar un5% de la facturació no será necessari. 6.S'han de col·locar en una bossa normalitzada x a receptes paper no inserides electronicament que s'entregan al BBVA.

Proces de facturació de receptes no inserides:1.Revisió de les recep dispensades:

revisar que estiguin ben dispensades, revisar que figurin totes les dades del metge i pacient, revisar la data de prescripció i de dispensació, asegurar i revisar el VI si es necessari, les revisions de les recp dispensades es convenient realizar-la diariament i que la facin dues persones diferents i q cada recepta sigui revisada dues vegades 2.Actuació davant d'una dispensació incorrecta:
contactar el +aviat posible amb el client x advertir-li de l'error i corregirlo, si no es pot contactar amb el client posar-nos en contacte amb el centre prescriptor i que contacti amb el client per dir-li el error, no facturar la recepta fins no haver rectificat l'error.

3.Emplenament de les dades de l'OF:

S'haurà d'estampar el segell de l'OF,que haurà de contenir: nom de l'OF, número de l'OF, Data de dispensació, firma.

Es realitza al mateix temps que la revisió)4. Preparació dels paquets:

Les receptes una vegada revisades i segellades s'agrupen x tipus de recep i en paquets de 25 unitats. Al principi de cada grup es col·loca un volant indicant el tipus de recep q conté aquell paquet.Entradas relacionadas: