Unitat 7

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,37 KB

 

La meteoritzacio: es el conjunt de processos causats pels agents atmosferics que provoquen el trencament i la desgregacio de les roques, deguda a la meteoritzacio mecanica, que te lloc quan les roques es frafmenten a causa de la dilatacio y la contracció, meteoritzacio quimica, es deguda a la reacions que alteren dels minerals, y la meteoritzacio biologica es per els essers vius. Agents atmosferics, la pluja y la neu, canvis de temperatura y la congelacio de l'aigua. modelat del relleu: correspon als canvis que l'erocio dels agents geologics produeixen. l'erocio: retirada del materials del seu lloc d'origen. Transport:te la capacitat de transportar clasts. Sedimentacio: un agent es diposita definitivament els clats en un lloc. El motor dels agents: l'energia del sol juntament amb l'accio de la gravetat mouen els agents geologics que modelen la superficie. Clasificacio: el vent: duu a terme la seva accio pero tota la superficie terreste. Les glaceres: tenen una capacitat de transport y d'erocio molt gran. Aigues salvatges: Corren per la superficie despres d'una pluja forta. Els rius: cursos permanents d'aigua. Aigues subterranees: formen coves, estalartites y forma la disolucio de roques. El mar: la accio es du a terme a les costes i la capacitat erosiva es manifesta especialment als penya-segats. Les glaceres: les glaceres son mases de glaç que es desplacen desd de la zona on s'acomula la neu fins a les zones on el glaç es fon. Aigues salvatges: agent geologic que te una capacitat erosiva i de modelat en zones de clima sec y plujes torrencials. Aigues subterranees: modelat carstic es el conjunt d'empremptes subterraneal i superficials produides per la dissolucio de les roques, els aquifers son acomulacio d'aigues subterranees que es poden explotar per mitja de pous. Roques sedimentaries: les conques sedimentaries son zones deprimides de l'escorça terreste on s'acomulan els sediments. Els fons s'enfonsa lentament a mesura que els sediments s'hi apilen en capes

Entradas relacionadas: