Undefined

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,34 KB

 
È tica:tracta sobre aspectes correctes o incorr. actuacions q fan referencia a la consciència individual i q aqesta actui correctament en funciño dunes normes. la consciència és subject i ls normes sn objectives. sense etica no hi ha llibertat. vlors univ(normes). historicament: 1. es fa amb la revolució francesa en front d la monarkia. 2.Stuart Mill: Utilitarisme; les accions q fem siguin pel conjunt. Va proposar idees x millorar la societat.3. Marx, Karl: s.XiX és revolucionista. Vol transformar la societat i el plantejament és la d REVOLUCIÓ PLANETARIA: mode producció burhgesa-> socialista. Societat no dividit en clases. els + desfavorits pugin tenir millor vida. Cal cambiar les revolucions economiques. 1792 es fixen els drets de l'home i dl ciutadà. El plaer era un mitjà x arribar a la felicitat. SOCRATES deia normes universals, comunes x tots, tots acceptaven un valor. SOFISTES (relativisme) deien q cada valor depen d la cultura i tenien les seves normes, era impos accept valors universals. Socr era + dialectic, buskava convencer i criticava molt i sofstes eren + oberts, + liberals, interesants. 1.Sòcrates, sofistes(S.V a.C) 2.Aristotil(S.4a.C) 3.Epicur(S.3 a.C) 4.Epoca medieval(S.13) 5.Revolució francesa(drets d l'home) 6. MARXISME: Karl Marx criticava el sistema de producció. ALIENACIÓ: considerar el producte del trebal. Tipus: Filosofic:(convertir el subj en obj) Econimic:(l'homeno controla el producte) Religiosa:(no deixa fer reivindicacions a la Terra). Acció humana: operació d'individus q es caracteritza x la seva consciència i x la seva voluntat. Comportament Animal: programa genètic, actes auto, aprenentatge limitat. comport instintiu. Comport duna computadora: programa info. es imediat, direct i automatic. Comport. humà: operació d'ind q es caracteritza x la sva consi i volunt. valorem les possibilitats en funció l'interés. conducta espontani i mitjns x arriba a 1a finalitat. tipus d'accions:1. Individual: particular. afecta a su prstigi 2. Col·lectiva: acció solitaria 3. Social: benefici social a part dl grup. tipus de llibertat: 1.Externa: social, politica. ningú obligi a uns dictatures. 2.Interna: lliure albir. tnir capacitat d voler coses. 3.civils, politiques... Determinisme:no deixa cap eskletxa d llibertat. no hi ha un determinisme, no esta causat. Condicionament: elements q podem restringir la capacitat d llibertat pro no determinar. ho són: físic, climàtic, geogràfic, economic, educatiu, genètic, teologic. Hume:llibertat-> principi metafísic. No actuem amb la raó, sino amb lo q sentim. StuartMill: Utilitarista, defensava la teoria. Actuem x assolir al màxim d felicitat. etica es un desitj individual. Kant: Critica la raó practica. haurien d tenir alguna base les nostres accions. 1. acció perversa 2. sense llibertat la ètica no te sentit. Socrates: qi pensa correctament, catuarà correctamnt. factors impo: emo, sentim, passions... ex: prendre massa alcohol. Existencialisme: no hay normes q diguin el q has d fer, l'opció. Durkhein: determinisme sociologic: la societat ens determina, el conjunt mana.


Entradas relacionadas: