U7

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,93 KB

 

Tipus De problemes


-problemes D’induccuió de l’estructura-

requereix de Persones per descobrir les relacions entre els nombres, paraules, Símbols o idees ..


-problemes De la combinació

Requereixen persones per organitzar les parts D'un problema d'una manera que satisfaci algun criteri. Les parts Generalment es poden organitzar de moltes maneres, però només un o Uns pocs dels arranjaments formar una solució.


-els Problemes de la transformació

Requereixen persones per dur a Terme una seqüència de transformacions per tal d'assolir un Objectiu específic. Problemes de transformació pot ser un repte. Tot i que vostè sap exactament el que l'objectiu és, sovint no és Obvi com es pot aconseguir l'objectiu.

Estrategies De solució


-assaig I error -alguns dels problemes que resolem a través d'assaig i Error. Thomas Edison va intentar milers de filaments de bombetes Abans ensopegar amb un que funcionava.

-algoritme-

regla metòdica i lògica o un Procediment que garanteix la solució d'un problema particular. Es Contraposa a l'ús de l'heurística que és més ràpid, però també Amb més possibilitats de cometre errors.

-heurística-

simple estratègia de pensament que Ens permet formar judicis i resoldre problemes de manera eficient. Normalment és més ràpida que el utilitzar algorismes; però també Pot conduir a més errors.

-solució inversa-

partint del final. Si està Treballant en un problema que té un punt final ben especificat , és Possible trobar la solució més fàcilment si es comença pel final I treballar cap enrere

-intuïció-

comprensió sobtada i sovint Original de la solució a un problema en contrast amb les solucions Basades en estratègies.

Tendències Psicologiques que obstaculitzen la resolucióde problemes


-predisposició A buscar confirmació-

tendència a buscar informació que Confirmi les nostres idees preconcebudes i a ignorar o distorsionar L'evidència contradictòria.


-fixació-

Incapacitat de veure un problema des d'una perspectiva nova Mitjançant l'ús d'una postura mental diferent.


-predisposició Mental-

tipus de fixació en la qual l'individu tracta de Resoldre un problema d'una manera en particular que ha funcionat en El passat.


-fixació Funcional

Tendència a percebre un element només en termes del Seu ús més comú.


-restriccions Innecessàries-

assumint totes les restriccions que no Existeixen.

-heurística de la representativitat-

estratègia Per estimar la probabilitat d'un succés mitjançant l'avaluació del Seu semblant o concordança amb certs prototips; de vegades condueix A ignorar dades rellevants.

-heurística de disponibilitat-

acte d'estimar la Probabilitat d'un esdeveniment, basant-se en la facilitat amb què és Rememorat. Si els casos vénen amb promptitud a la ment (potser per La seva intensitat), presumim que aquests esdeveniments són comuns.

-emmarcament-

manera com es presenta una Situació; el com s'emmarca una situació pot afectar de manera Significativa les decisions i judicis.

-biax de creença-

és un biaix cognitiu en què L'avaluació d'una persona de la força lògica d'un argument és Empès per la seva creença en la veritat o falsedat de la conclusió

-perseverança de les creences-

tendència de les Persones d'adherir a les seves concepcions inicials encara després Que la base per a aquestes creences ha estat desacreditada.

Entradas relacionadas: