Trobadors

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,38 KB

La poesia trabadoresca estaba escrita en provençal (una llengua de procedencia llatina i amb una variant de la poesia que era el koine).
Trobadors:els trobadors eran els encarrregats de escriure les poesies en provençal i de posar-ne musicalitat i mots a les obres poetiques(art serios-vell i del cual se sent orgullos) i despres el joglar es lencarrregat de cantarles de cort en cort (son de caracter aristocratic).
Generes de la poesia trobadoresca:
canço que es un conjunt de 5/7 estrofes on un o mes versos es repeteixen a final de cada estrofa.Alba es al tristesa de la separacio de dos amants al començar el dia despres de pasar tota la nit junts.Pastorela es un dialeg duna pastora enmig del camp on un cavaller vol seduirla.Sirventes versos amb intencio satirica politica i moral omn relata la relaitat del conjunt de enfrontaments de lepoca.Plany que es la queixa per la mort dun ser estimat.Viadeira es un canço de viatge.
Amb tres estils: trobar leu poesia senzilla a labast de tots, trobar clus que comporta una complicacio i dificulta el sentit de les paraules i el trobar ric que es la bellesa de la musica i sonoritat mes enlla del significat.
Guillem de Bergueda/sirventes Cerveri de girona/viadeira.

Entradas relacionadas: