Treball llibre la mort a sis vint-i-cinc capítol per capítol

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,9 KB

 
 • PropostadeSòcrates:considerarlajustícia de primer enl'estatienelsassumptesmésimportants

  Temes tractats:


  justícia i injustícia

Resum del capítol:


Sòcrates es proposa definir la justícia i la injustícia en la societat. Decideix començar per la ciutat perquè, segons ell la justícia és més obvia. Estableix una comparació entre la mida de les lletres i la assimilació de la justícia. Així doncs, les lletres grans corresponen a la justícia dins la ciutat i les lletres petites a la justícia dins l'individu.

 • Lafundaciódelesciutats; lesprofessionsmésnecessàries

  Temes tractats:


  les necessitats, la repartició de les professions

Resum del capítol:


Sòcrates afirma que les necessitats són l'origen de la creació de les ciutats, ja que les nostres carències són resoltes gràcies al treball dels demés. Parteix de tres necessitats fonamentals -el menjar, l'habitatge i la roba- i argumenta la necessitat d'afegir més treballadors que puguin dur a terme aquests tres pilars, com serien el comerciant, el pagès, el pastor, el paleta, l'arquitecte o el teixidor.

 • Necessitatdemercadersid'obrers

  Temes tractats:


  comerç, força i convivència dels ciutadans

Resum del capítol:


Apareix la necessitat de bescanviar allò que cadascú elabora, perquè voldrem comprar el que els altres produeixen. Poc a poc es crea un mercat d'intercanvi i neix l'ofici de comerciant. També cobren importància els obrers, que proporcionen la segona necessitat bàsica: l'habitatge.

 • Creixençadelaciutat

  Temes tractats:


  justícia i injustícia, professions variades

Resum del capítol:


Sòcrates decideix fer créixer la ciutat amb altres professions de menys importància per aixi poder examinar més fàcilment com s'hi reflecteixen la justícia i la injustícia. No es centra com fins ara en les coses imprescindibles com la salut, sinó en el volum de la ciutat i en els seus habitants, amb el constant l'objectiu -encara no assolit- de definir la justícia

 • Origendelaguerra;necessitatsdelsexèrcits

  Temes tractats:


  riqueses, territori, experiència i valor de les coses

Resum del capítol:


Definim en aquest apartat quina raó ens porta a fer la guerra:
La manca d'espai per viure. El creixement de la ciutat implica el creixement del territori, i la lluita armada sembla aquí l'única solució per emparar-se d'aquest espai vital. Sòcrates no jutja si la guerra és bona o dolenta, justa o injusta, correcta o errònia. Només determina el seu origen.

Entradas relacionadas: