Transport de lípids

Enviado por edisonlop y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,43 KB

 

La membrana plasmàtica és l'embolcall que envolta a la cèl·lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules. La membrana està formada principalment per lípids i proteïnes (glicolípids, fosfolípids). Sent els lípids la base estructural gràcies a la seva condició de molècules amfipàtiques i insolubles en aigua. Altres lípids com el colesterol també regulen la fluïdesa i manté l'estabilitat de la bicapa (però aquests només es troben en cèl·lules animals, a excepció d'alguns casos puntuals)

Funcions de la M.P

Funcions de la doble capa lipidica: 1.-Mantenir separats el medi aquós exterior del medi aquós interior 2.-Dur a terme els processos d'endocitosi i exocitosi

Funcions de les proteïnes de la menbrana: 1.-Regular l'entrada i sortida de les molecules a la cel·lula  2.-Regular l'entrada i la sortida d'ions  3.-Possibilitar el reconoixement cel·lular  4.-Dur a terme l'activitat enzimatica 

Transport passiu a traves de la membrana


És un procés espontani de difusió de substancies a traves de la membrana. Sempre es produiex des del medi on hi ha més substancias cap al medi on n´hi ha menys. El transport passiu pot tenir lloc per: (Difusió simple i facilitada)

 La DIFUSIÓ és una Funció de Nutrició que realitza la cèl·lula a través d'un TRANSPORT PASSIU, és a dir és el moviment de substàncies per una membrana que va cap a un gradient de concentració i no requereix despesa d'energia (ATP).

Difusió simple


Es el pas de petites molecules a favor del gradient. El transport es mes rapid com mes petita sigui el gradient. La D.Simple es pot dur a terme a traves de la bicapa lipidica o atraves de canals proteics.

La difusió simple i també la facilitada corresponen al transport passiu de substàncies a nivell cel·lular. En la difusió entren o surten substàncies d'una zona de major concentració a una zona de menor concentració. El terme passiu diu que la cèl·lula NO gasta ATP que és l'energia cel·lular. La difusió simple és el moviment de molècules a través dels porus de la membrana cel·lular. La difusió facilitada és el moviment de molècules per mitjà de les proteïnes transportadores de la membrana cel·lular. És a dir que en la facilitada has imaginar com a un factor que és específicament un nutrient que ajuda al transport de molècules.

El transport actiu consisteix en el transport de substàncies en contra de gradient, per fer aquest transport es requereix energia.(ATP). Un exemple de transport actiu és la bomba de sodi i potassi (Na+/K+):
que és una proteïna transmembranal que bomba Sodi (Na+) cap a l'esterior de la cèl·lula i Potassi (K+) cap a l'interior

Exocitosi


És l'espulsió de macromolècules i altres substàncies a fora de la cèl·lula mitjançant la fusió de la membrana de la vesícula que les conte amb la membrana plasmatica

Endocitosi


És l'entrada a la cel·lula de macromolecules i altres substancies externes gracies a la formació de vesícules membranoses que les conetenen. Pot ser de dos tipus Pinocitosi i fagocitosi


El reticle endoplasmàtic és un sistema membranós compost per una xarxa de sàculs aplanats, vesícules i túbuls sinuosos, que s’estenen per tot el citoplasma i que es comunica amb la membrana nuclear externa. Aquest sistema constitueix un únic compartiment amb un espai intern que rep el nom de lumen.

EL RETICLE ENDOPLASMÀTIC LLIS


No té ribosomes i està constituït per una xarxa de túbuls units al reticle endoplasmàtic rugós. La membrana del reticle endoplasmàtic llis té una gran quantitat d’enzims, la majoria dels quals són per a la síntesi de lípids.

1)

Síntesi de lípids:

Es sintetitzen de gairebé tots els lípids que formen les membranes: colesterol, fosfolípids, glicolípids... Només els àcids grassos se sintetitzen al citosol.

2)

Magatzem dels lípids:

Els lípids se construeixen a la cara citoplasmàtica de la membrana, des d’on es difonen cap a l’interior del reticle endoplasmàtic llis.

3) Transport de lípids a altres orgànuls, mitjançant proteïnes de transferència

4)

Desintoxicació

Participa en els processos de desintoxicació, gràcies a la seva capacitat de metabolitzar substàncies tòxiques i convertir-les en productes eliminables per les cèl·lules

5) Intervé en respostes específiques de la cèl.Lula, tals com la conducció d’impulsos nerviosos per a la contracció del múscul estriat.

Cromosomes: es una estructura, generalment en forma de bastonet. Constituïda per la condensació sobre si mateixa d'una fibra de cromatina que apareix en iniciar-se la divisió del nucli (cariocinesi), quan es trenca l'embolcall nuclear.

Cromosomes: es una estructura, generalment en forma de bastonet. Constituïda per la condensació sobre si mateixa d'una fibra de cromatina que apareix en iniciar-se la divisió del nucli (cariocinesi), quan es trenca l'embolcall nuclear.

Entradas relacionadas: