Transmutació de valors

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,73 KB

Nietzsche


 

Resum filo


:-

Vitalisme

:"La realitat no és concepte,sinó vida".És la reacció antihegeliana.Reivindica l'individu i els aspectes no racionals de la realitat. -L'ètica ha d'estar a favor de la "vida"-->sentit biològic:Influència de Darwin (parla de continuar la evolució) i creu que la realitat és moviment,no com diu la ciència (la disseca) Sentit cultural:"La tradició occidental és negadora de la vida"
Nihilisme:-
La cultura occidental s'ha kedat sense fonaments i està en crisi des de Grècia -

Dèu ha mort

-->1.Dèu ja no pot ser vist com a fonament del coneixement ni la moral en la cultura occí 2.Es mostra en contra de la creació de móns addicionals (Plató) i l'existència de Dèus.-

Nihilisme negatiu

:com q els valors tradicionals s'han ensorrat,Europa hi ha renunciat i està en decadència.

Nihilisme actiu

La situació de "Dèu ha mort" és positiva perquè permet redescobrir la realitat i crear un nou model (Acceptar q la vida té cpses bones,dolentes,alegries,penes...Etc)
Crítica al llenguatge:-
El llenguatge en comptes d'apropar-nos el món fins q el coneixem,l'allunya i el distorsiona."És una ficció que ha oblidat que ho és" i no accepta la realitat tal i com és,sinó que la interpreta.-És una construcció interessada xq creu que és una forma de poder (simbolitza formes de poder) i vol controlar la realitat (gramàtica vol fer veure un món molt ordenat que realment no ho és) -Conceptes universals són:estètics,immutables,universals i abstractes i la realitat(conjunt de sensacions individuals concretes i canviants) té les mateixes característiques. -La filo s'ha d'allunyar del llenguatge metafísic i científic i apropar-se al poètic
Crítica al concepte de veritat:-
Diem que una cosa és veritat quan les nostres idees o el llenguatge es corresponen amb la realitat -Creu que la realitat és una construcció tramposa que no es correspón amb la realitat,sinó que es una construcció sobre aquesta que hem fet amb el llenguatge,la ciència i la filo. -Quan hem d'explicar alguna cosa ens inventem un concepte explicatiui,a sobre,ens creiem que existeix (Realment és real el que considerem realitat?)
Crítica metafísica:-
Tot ha anat malament des de Sòcrates (definia conceptes universals) i Plató (= pro a+ els situava en un món a part) xq la filo nega la realitat,la vida i només admet allò immutable,universal i abstracte.Ells creien que el moviment i la diversitat només són aparences i Nietzche que precisament aixó és la relaitat.

Crítica cultura occidental:-
Cultura occ. és traició a la unitat vital de les tragèdies gregues:

apol·lini

:bellesa,ordre,serenitat... I Dionísíac
:passió,excès,embriaguesa.A les tragèdies apol·lini i Dionísíac unificats. -A partir de Sòcrates s'elimina el Dionísíac i tot és apol·lini (cult.Occ negació element apol·lini).

Crítica religió judeocristiana:


Religió=moral del ramat -És la negació de la vida xq inventa un "més enllà" -La religió defensa els valors contraris a la vida:pecat,culpabilitat,humiltat,resignació i mort (presenta un munt de coses com a dolentes i les prohibeix -Dèu ha mort,és el temps de l'home.***
Crítica a la ciència:-
La critica xq intenta reduir la realitat a conceptes i ell creu que és:múltiple,directa,plena de qualitats i dinàmica (la ciència la fa estàtica). -L'intent de quantificar-ho tot de la ciència fa que s'oblidin les propietats (+ importants) -La ciència,mentre ho redueix tot a conceptes,no explica la realitatsinó que la oculta i la disfressa -Crítica Mecanicisme:vol tornar el concepte biològic i dinàmic de la natura.

Crítica a la moral:


L'objectiu de la seva filo és proporsar la transmutació de valors -La moral dels nobles (individu actiu i afirmatiu,creador de valors,independent i q afirma la vida i a si mateix) a Grècia es substitueix per la moral dels febles i el ramat (bo=el q pot controlar,individu resignat,negat al plaer i l'individualitat,passiu i es recrea en allò dolent per l'indivudu) i gràcies al cristianisme. -Igualtat=valor imposat pels febles x tal d'evitar que els forts realitzin projectes que els dèbils no poden fer. -Els individus són diferents i la moral ha aixafat als forts ***-Defineix al cristianisme com a moral del ressentiment xq reprimeix als qui gaudeixen de la vida

Transmutació de valors (ètica)


Voluntat de "poder"-->capacitat de fer alguna cosa: valor=vida (s'ha d'apostar per la vida)

Superhome (ideal ètic):

-diu no a la moral del ramat -no es deixa convèncer pels prejudicis de la gent -No creu en la igualtat -no accepta la vida com a experiment -Enfronta els problemes

Interpretacions políticas de Nietzsche:


Nacisme:Crítica a la igualitat -Anarquisme:-Individu creador -Afirmació de la vida i -Crítica a l'estat (Nietzsche critica la socialdemocràcia i els partits polítics)

Etern retorn:


La realitat és cíclica u s'ha d'acceptar que hi ha coses que es repeteixen eternament.

Entradas relacionadas: