Transferentzia gastu publikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,26 KB

 

Zerga-politika:


Sektore publikoak funtsak bilduz eta gastu publikoen aplikazioaren bidez mahita bideratzen duen jarduketari, Estatuak finkatutako Hleburuak lortzeko. Ekonomiaren aldagai nagusiek (ekoizpena, prezioa Eta enplegua) zehazten dute dagokien ekonomia adierazleen bidez (BPGd, KPI, eta tasak) zenbat sarrera lor daitezkeen, eta gastuak Zenbatekoak izan behar diren. Bi zerga politika mota nagusi: *Hedatzailea: Gastu publikoa↑, zergak↓ , errenta eskuragarria↑, kontsumoa inbertsioa↑, eskari Agregatua↑, ekoizpena enplegua prezioak↑. *Murriztailea: Gastu Publikoa↓ , zergak↑, errenta eskuragarria↓, kontsumoa Inbertsioa↓, eskari agregatua↓, ekoizpena enplegua prezioak↓.

Estatuko Aurrekontu orokorrak:

Aurrekontuen bidez adierazten dira gastuei eta diru sarrerei Dagokienez dauden asmoak. *Sarrerak:

1.-

Gizarte-kotizazioak.

2.-

Tributuak. -Zergak. -Tasak.

3.-

Beste sarrera batzuk. -Kontu korronteko transf. -Ondareagatiko Sarrerak. -Inbertsio-ondasunen besterentzea. - Kapital-

Transferentziak

*Gastuak:

1.-

Arruntak. -Ondasunak eta zerbitzuak erostea. -Funtzionarioei egindako Ordainketak.

2.-

Inbertsioa (azpiegiturak)

3.-

Transferentziak Eta diru-laguntzak. ESTATUKO AURREKONTUETAKO DIRU-SARRERA PUBLIKOAK: Sektore publikoak, diru-sarrera publikoak behar ditu bere funtzioak Betetzeko.

1.-

Gizarte-kotizazioak: Gizarte Segurantzan afiliatutako langileek ordaintzen dutena, geroago Diru hori behar dutenean eskuragarri ahal izateko.

Gaixotasun Edo ezgaitasun bat izanez gero, erretiroa hartuz gero...

2.-

Tributuak: Aurrekontuetako diru-sarrera nagusia. Bi mota: *Zergak: Administrazio Publikoek behartuta egin behar dira, ezerren truke. Adibidez PFEZ, Balio erantsiaren gaineko zerga. -Zuzenekoak: Zergapeko pertsonaren Ekonomia-ahalmenaren araberakoak dira. -Zeharkakoak:Ez dute hori Aintzat hartzen. *Tasak: Erabiltzaileak onura dakarkion zerbitzu Publiko bat erabiltzeagatik ezartzen diren ordainketak. * Beste Sarrera batzuk: -Kontu korronteko transferentziak. (Estatuko Loterien Eta Apusuten bidez sortutakoak). -Ondare bidezko sarrerak: Estatuaren Ondasunetan jatorria duten errentak, Altadis eta Renfe enpresa Publikoen etekinak. -Inbertsioen besterentzea, estatuaren ondasunak Saltzetik. -Kapital transferentziak.

Gastu Publikoa, administrazio publikoak egiten dituen gastuen multzoa da.

1.-

Gastu Arruntak: Gizarteari zerbitzu publikoak ematen dizkio (osasuna, Hezkuntza...) Bi kategoria: *Funtzionarioen soldatak. *Enpresa Pribatuei erositako ondasun eta zerbitzuak.

2.-

Inbertsio-gastuak: Herrialdeko ekoizpen-ahalmenarieustea edo hura handitzea du helburu. Azpiegiturek gastu handiena, errepideek, ospitaleek...

3.-

Transferentziak Eta diru-laguntzak: Estatuak zergetatik jasotzen duen diru gehiena Behar dutenen pertsona edo enpresei ematen die. Pertsonei (transferentziak) eta enpresei (diru-laguntzak)

Entradas relacionadas: