Tot

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Inglés

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,97 KB

 
Past simple us: parlar d'accions en un moment de passat.
+ /subj+infinitiusense to+ed
-/subj+didn't+infinitiu verb sense to
?/ did+subj+infinitiu del verb sense to

Past continuous
us: per referir-se a una acció que tenia lloc en pasat.
+/subj+was/were+formaen -ing del verb.
- /subj+was/were+not+forma en -ing del verb.
?/was/were+subj+forma -ingdel verb.

will/won't
us:s'utilitzen per fer prediccions del futur.
+/subj+will+infinitiu del verb sense to.
-/subj+won't+infinitiu del verb sense to.
?/will+subj+infinitiu del verb sense to.

First conditional us: es fa servir per parlar de les conseqüències que una situació del present tindrà probablament en el futur.
+/subj+will+infinitiu del verb sense to
-/subj+won't+infinitiu del verb sense to
?/will+subj+infinitiu de verb sense to

Be going to us:es fa servir per plans i intencions per al futur.
+/es forma amb el present simple de l'auxiliar be seguit de going to i l'infinitiu del verb sense to.
-/el negatiu es forma col·locant not darrere de l'auxiliar be.
?/es forma col·locant am, are, is davant del subj.

                           + - , ?
people
someone
anyone

everyone

things   
something
anything
everything  a/an/some and any
-.Amb els substantius comptables s'hi fan servir els indefinits a, an i els numerals.

-.
some es fa servir en frases negatives i interrogatives amb substantius contables en plural amb substantius incoptables.

-.
Any es fa servir en frases negatives i interrogatives amb subtantius comptables en plural o amb substantius incomptables.

A lot of, much, any
a lot of : moltíssim
much:
molt
many: molts
how much:quant
how many:quants

there was/there were
there was es fa servir amb substantius en singular i subtantius incontables

there were es fa servir amb substantius en pluraladjective comparative superlative

short                             shorter than the shortest
tall                               taller than the tallest
big                             bigger than the bigest
beautiful               more beautiful than / the most beautiful
dangerous     more dangerous than / the most dangerous than
good                                better than the best
bad                            warse than the worst

Entradas relacionadas: