Tirant lo blanc

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,69 KB

joanotmartorell,valencià interessant en els ofers militars delepoca,molthumaidesvergonyiteneltemesd'amor, conexiaelscostums de la cort.vatenir enfrentament encara qe moltsno esvancelebrar.tirant lo blanc:es una obra moderna, qe conjuga amar iarmes;lavançcavalleresces igual a terrenyamorós.nocercalacomplicitatdel lector i utilitzadiversos narradors.incloumomentsèpics,fetshistòrics,estratgiamilitariepisodiseròtics.sembla un mon viu i complexenque elspersonatgessónmoltreals.usa un grantractamentpsicològic.te un estil  adptatat al moment usantmetàforesmilitarsenelcamp eròtic.l'obra esdivideixen5parts eltemaeslavidadetirantqe pasa de soldatacapità.1.esnomenatcavalleranglaterra.2.-tirantprestaajudamilitariamorósasicilia i rodes.3.-esdónalloclabatalla contra els turcsiconeix anacarmesina.apareixlerotismeil'amorconjugada amblabatalla.4.-noencaixadinsl'obra es presoner alnorddafricaperoseconsegueixlliberariconvertirelsmusulmans alscristianisme.5.-alliberagreciadels turcsité relacionsambnacarmesina,passaaesserhereuimperialperoaltornaralabatallade mar provoca la mort del reiidenacarmesina.apareixendiferentstipusd'amor:viciós,virtuós,real.tirantéunagrancomplxitat psiquicai té virtuts cavalleresques.peronacarmesinateunapsicologiamenor:essimple

Entradas relacionadas: