Tipus de neurones

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,5 KB

 

Com funciona el sistema nerviós?

Neurones sensitives


Pertanyen al SNP i són les encarregades de transportar informació del medi intern o extern des dels receptors sensorials fins al SNC.

Son neurones bipolars o pseudounipolars i els seus axons s'agrupen formant nervis sensitius

Neurones motores


: Pertanyen al SNP i són les encarregades de portar ordres del SNC als efectors

Són neurones multipolars i els seus àxons s’agrupen formant nervis motors

Interneurones: Pertanyen al SNC i són les encarregades d’integrar la informació. Són neurones multipolars


Medul.La espinal

Es troba a l’interior de la columna vertebral.
És comunica amb l'encèfal a traves del foramen màgnum, que es un gran orifici situat a la base del crani

Es divideix en quatre regions

  • Cervical

  • Toràcica

  • Lumbar

  • sacre


Entradas relacionadas: