Tipus de mercat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,82 KB

 

EL MONOPOLI En un mercat monopolista una única empresa cobreix tota la demanda i gaudeix de plena capacitat per a decidirquant produeix i a quin preu. L'origen d'aquest mercat són les seves peculiars barreres d'entrada.
Barreres d'entrada: ·Accès en exclusiva a un recurs: l'empresa que controli un factor de producció imprescindible per a obtenir un bé o un servei serà l'única capaç d'oferir-lo. Ex:Almadén. ·Existència de drets legals: Segons tinguin un origen privat o públic, els drets legals es clasifiquen en: -Patents: sistema de protecció legal pel qual es reconeix a qui ha ideat un nou invent aplicable a la indústria, el dret a la seva explotació en exclusiva durant un temps determinat-dret de l'inventor(chupachups).-Concessions administratives: consisteix que a canvi d'un pagament i que es compleixin una sèriede condicions que garanteixin el bon funcionament d'una activitat, el sector públic cedeix temporalment l'explotació d'aquest dret a una empresa privada. Ex: bar als instis. -Naturalesa del servei prestat: alguns serveis desaconsellen la presència de diverses empreses en un mateix mercat.Ex:submin aigua. -Avantatge en costos: consisteix en abaixar preus-dominar mercat. Ex:Intel

EL FUNCIONAMENT DEL MONOPOLI: L'oferta està a les mans d'una única empresa, els ingressos depenen de la demanda, de tal manera que, per a vendre més cal abaixar el preu.

-Bèns amb demanda molt inelàstica:

bèns que tenen molt pocs o cap substitutiu i són de primera necessitat per al gran consumidor. Ex:tabac.

Bèns amb demanda elàstica:

bèns prescindibles per al consumidor a que admeten substitucions. L'empresa necesita abaixar els preus per a vendre més productes, però mai ho fa tant com les empreses que competeixen en altres tipus de mercats, i també es pot restringir l'oferta per a mantenir els preus artificialment alts. El preu ha de ser atractiu pel consumidor oerquè en cas contrari prescindiran del producte o el substituiran. Ex: segells postals


Entradas relacionadas: