Tipus de canvi nominal

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,91 KB

 

T-14:  MERCATS DE DIVISES:


aquells en que es compren i venen Monedes de diferents països.

TIPUS DE CANVI NOMINAL:

és el preu relatiu d'una moneda per una altra moneda Diferent: és el preu d'una moneda en termes d'una altra.

DEPRECIACIÓ DE TIPUS DE CANVI:

dólar/euro implica una Disminució del tipus de canvi de manera que amb un euro s'obtenen menys dòlars.

APRECIACIÓ DEL TIPUS DE CANVI:

dólar/implica Un augment del tipus de canvi, de manera que amb un euro s'obtenen més dòlars.

DEMANDA D'EUROS:

prové de persones O entitats que volen canviar dòlars per euros. Es fomenta en les exportacions De béns i serveis i en les entrades de capitals.  (DEMANDA)

TIPUS DE CANVI NOMINAL:

relació: - inversa.  Augment del tipus de canvi fa que les Exportacions resultin més cares, ja que encareix el preu que els estrangers Paguen pels bens i serveis europeus.

PREUS NACIONALS:

relació:-inversa: un augment dels preus europeus encareix Relativament els bens i serveis europeus i això fa que augmenti exportacions i Demanda de euro.

PREUS ESTRANGERS:

Relació: + directa: augment dels preus estrangers abarateix relativament els Bens i serveis europeus.

RENDA DEL PAÍS ESTRANGER:

relació:+directa: les exportacions d'un país augmenten quan Creix  la renda estrangera, ja que bona Part de la demanda externa s'exerceix sobre bens de consum.

DIFERENCIAL DE TIPUS DE INTERÈS:

+ Directa:  aquesta remuneració relativa és Donada per la diferencia entre el tipus d'interès nacional i el tipus d'interès A l'estranger.///// Tres motivacions x demanar euros en el mercat: Exportacions, turistes nord-americans que volen visitar Europa i entrades de Capitals financers.

LA CORBA DE DEMANDA D'EUROS:

relació decreixent que hi ha entre la quantitat Demanada de euros i el tipus de canvi de l'euro quan les altres variables Romanen constants. En augmentar el tipus de canvi disminueix la quantitat Demanada d'euros.

L'OFERTA D'EUROS:

prové De les persones entitats que volen canviar euros per dòlars. Aquesta oferta es Fonamenta en les importacions europees de bens i serveis i en les sortides Capitals financers. (OFERTA)

TIPUS DE CANVI NOMINAL

+directa : un augment del tipus  de canvi nominal abarateix les importacions. Augmenten productes de la zona euro i amb això l'oferta d'euros

. PREUS NACIONALS:

relació:+directa :augment preus nacionals abarateix productes estrangers i així augmenten Importacions.

PREUS ESTRANGERS:

Inversa: Increment dels preus estrangers fa que preus estrangers siguin + cars i es Redueixin importacions. RENDA DEL PAÍS ESTRANGER: +directa : les importacions De la zona euro s'incrementen quan creix la renda, mentre que si decreix, Disminuiran

. DIFERENCIAL DEL TIPUS DE INTERÉS:

Inversa: (és la mateixa definició que la part de demanda).SISTEMA TIPUS DE CANVI:


conjunt de regles que descriuen el paper del Banc Central en el mercat de divises. 3 tipusàFlexibles[determinen per lliure joc d’oferta i demanda i ajusta la balança de Pagaments automàticament];
Fixos[Banc Central estableix valor moneda, venent(redueix base monetària,reducció Multiplicada d’oferta monetària) i comprant (efecte és una expansió de l’oferta Monetària) divises sense deixar fluctuar lliurement al tipus de canvi. V: Devaluació:↓tipus canvi, ↑demanda agregada./revaluació:↑tipus Canvi,↓demanda agregada./depreciació:↓tipus Canvi en sistema tipus flexible./apreciació:↑tipus canvi en sistema tipus Flexible];
Semifixos o mixtos[tipus De canvi fluctua lliurement dins les bandes de fluctuació (els límits fixats)].

UníÓ MONETÀRIA EUROPEA (UME

À optar moneda monetària(uníó monetària). Tractat Maastricht:
Criteris  UME(inflació:
No superar  +1,5% mitjana països amb Menor inflació;

Tipus interès


No Sobrepassar 2% mitjana;

Moneda

Estable, mínim entre els 2 últims anys;

Dèficit Públic

No superar 3% del PIB, i deute inferior 60% del PIB).
Característiques  UME[diner Despolititzat:
Al establir € (moneda única), eliminació incertesa canviària Dels països i contribució estabilitzar preus zona euro, Banc Central Europeu Independent(prohibit BCE financi govern i empreses públiques), països UE Pacte D’Estabilitat (disminuir dèficit públic)].

Objectius UME:

estabilitat canviària, coordinació i control de la política monetària, Disciplina pressupostària, creació Banc Central Europeu (BCE), establiment nova Moneda (€)]. Malgrat instauració moneda única, diferències entre països:
Ordenament jurídic, sistema fiscal, Desenvolupament.
Aplicació Uníó Monetàriaà Avantatges:
+confiança en mercats, mercats financers +productius, +estabilitat de preus, ↓tipus interès, millora Finances públiques (Pacte Estabilitat).

Inconvenients


incompliment Pacte Estabilitat(per Part d’Alemanya i França)
i augment Endeutament, evolució desequilibrada De l’UME (inconsistència en disseny UME, política econòmica seguida i Absència reformes requerides),  crisi D’eurozona (crisi financera des de 2007, detonant problemes dins UME), acord evitar fallida € (2011, pla Afrontar crisi).


Entradas relacionadas: