Tipos de frases

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,87 KB

 
Disjuntives: s’anomenen així les frases coordinades que expresen una elecció entre 2 coses, de manera que si se’n compleix una altre no es pot cumplir. Nexes: o, o sinó, o bé.
·Entres o surts?
·Canvïn el bistec o si nó demanarem el full de reclamacions.
·Faran batxt. O bé un módul.
C.de valor consecutiu
: Il·latives (conseqüències)(adj. consecutiva)
(és de las subordinadas adv.). Nexes: Doncs, Aixa doncs, per tant, em conseqüència, de manera que, així que.
·Tens gana?
Doncs fes-te un entrepà · Fa deures, per tant no vol surtir a passeig. · Va suspendre, per tant estudiava més. · Neva molt, doncs, demà no aniràs d’excursió. Explicatives: Explicació o aclariment. Nexes: es a dir, o sigui, a saber. · Son de Vic, es a dir vigatins. · Han trencat o sigui ja no són parella. · Han aprovat tots es a fir es un bon curs. · La Terra es esférica, a saber rodona.
AC de valor copulatiu:
continuatives:La 2ona oració expressa un matís de la 1era.Nexes: encara, a més, fins i tot, encara més, i tot, nitan sols. · Li cal agafar el metro i encara caminar un quart d’hora.
· Ens va signar un autògraf i fins i tot ens va convidar a una festa.
Distributives: S’anomenen Aixa les conjuncions que van davant de les frases coordinades disjuntives.Nexe: l’un, l’altre, aquí i allà, no solament si no que. · Ni far ni deixar fer. · Els uns cantaven, els altres ballaven. · No solament es cert, sinó en fa molt feliç.
C de valor adversatiu:
Adversatives: Es diu de les oracions que expresen l’oposició d’una cosa respecte l’altre.Nexes:però, sinó, sino que, tan mateix, no obstant(això), amb tot, tot Aixa, encara que.
· Som a la tardor, tan mateix fa bosc. · Recordava ela seva adreça però no en seu telèfon. · No va a classe, en canvi xateja. · No plora si no que ho fa veure.

Entradas relacionadas: