Textos humanistics & Cientifics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,07 KB

 
txtos 100tífics i umanistics:tipologis txtuals: expositiva i argumntativa pro tb dscripita. l'structura sintàctica ésl sn format pr 1 nom i 1 cn.ls adjctius sn epcificatius. sn frqüents ls enumracions ils vrbs copulatius. tipologia instructiva amb ls caractristiks d vrbs amb impratiu i prífrasis d'obigació.mètod: pot sr d 2 tipus: dductiu: va dl gnral al particular. inductiu: va dl concrt al gnral. aspcts linwístics:l sign lingu. sl català scrit. la modalitat oracional s la rfrncial, pq s 1a funció k ens limita a donar-nos informació. tb i pot abr enunciativa i dcorativa. no i a oracions exclamativs, dubitativs intrrogativs...pro si rtòriks, pq no implica 1a rsposta inmdiata. morfologia:l sn va acompanyat d'un adjctiu spcificatiu.l vrb s nominalitza ja k s vol dstacar concpts. tipus d vrbs: copulatius pro normalmnt sn vrbs k fan rfrència a fnòmns, vrbs d cair ms abstact ( em).el tmps vrbal sl prsnt d l'indicatiu ja k dona 1 caràctr atmxal i exprssa la ralitat objctiva. sil txt s instructiu-->impratiu 3a s o 1a p.carac. sintàctiks: oracions activs, passivs rflxivs i imprsnals. ja k l'objctiviat dmana imprsnalitat. punt d vista sintàctic:l cn és abundant d s. prp i sub adj., sn. la clardat implica 1a sitaxi snziya on i prdominarar ls coord i juxta. enl cas d k s tracti d'un txt umanísitc i aurà molts més subordinads. connctors: structurn la informació i tb connctn lògicamntl discurs. carac. lx i sm: ls xauls an d sr 1ívoks, no i a d avr ambiwitat, només an d tnir 1 únic significat. i a la cració d novs xauls. els yenguatgs dspcialitat s dfinixen també pls procssos k prsntn en la formació d xauls novs. tnim divrss manrs: nologisms, k és la cració d xauls a partirl grc i yatí. manyeus, són xauls adoptads dal3 yenws. spcialització smàntica k és utilitzar 1 molt existnt tot donant-li 1a aplicació spcífica.composició sintagmàtica, dsigna 1a noció amb la combinació d divrsoslmnts (2 xauls).acrònims, formació d novs 1itats amb la 1ió d ls inicials d cada mot (sida).mtonímia, dnominar 1lmnt ambl nom dl su invntor.


Entradas relacionadas: