Tercer trimestre 1r batx social

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,18 KB

 
Cicles econ:fases x les quals pasa lactiv. econ.global al llarg del temps, fins qe es reprodueix una fase anterior.
fases:expansiva:elevat creix nivells ocupacio rend ai consum b)apogeu:plena ocupacio i elevada inversio c)fase de recessio: augmenta la desocupaco descens d consum inversio i produccio.d)fase de depresio:molta desocupasio, poc consum i renda.
Crisis econ:les variables no tenen un comportament bo i alguns mercats i agents no funcionen be.
Desocupació:constituida x persones q formen part de la poblacio activa pero ke no treballen.CONSEQ:ECON1-descens de la produccio real2-disminucio de l ademanda3-augment del deficit públic(fer front a mes despeses)SOCIAL:efectes psicol.negtius 2-efectes discriminatoris.
Lluita contra l'atur:
1-politiqes q incentiven linversio i eon en general(subvencions, suports financer,reduccio dinteresos...
2-polit. qe aglitzen i modernitzen el merct de treball:jubilacio anticipada,limitacions de ores extraordinaries, reduccions en la jornada,flexib. contractes de treball...
Inflació:augment general i sostingut dels preus en una economia.causes/classes:1-inflacio de demanda: augmenta de forma qe no pot ser satisfeta per loferta(ecxes de demanda en relacio la capacitat doferta) 2- inflació de costos: llaça dels preus degut a lincrement dels costos de produccio(salaris, primeres materies, energies, costos financers, impostos..)3-estructural: poca competencia i provoca q pugin els preus.
conseq:1-el ingresos dels individus no augmenten al ritme dels preus2-beneficia els deutos i perjudica creditors.3-disminueix la competivitat esterior del pais qe el sufreix4-dificulta la visio futura sobre levolucio de preus5-increment de linteres del mercat

Entradas relacionadas: