Teorias atomica de jhon Dalton

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,97 KB

 

L’àtom: de Demòcrit a Dalton

El filòsof grec Leucip (c. 460-370 aC) i el seu deixeble Demòcrit d'Abdera (c. 460-370 aC) van defensar, en els segles V i IV abans de Crist, la teoria atomista, segons la qual la matèria està formada per partícules molt petites i indivisibles anomenades àtoms.
Per la mateixa època, altres filòsofs grecs, com Plató (c. 428-348 aC) i Aristòtil (384-322 aC), van donar suport a la teoria contrària, segons la qual la matèria és contínua i sempre es pot dividir en parts més petites, fins a l'infinit.

Com que Plató i Aristòtil tenien molt més prestigi, les seves teories es van considerar que eren més fiables i es van prendre com a certes fins al final del Segle XVIII, perquè científics com el francèsAntoine Laurent Lavoisier(1743-1794) i el britànicJohn Dalton(1766-1844) van dur a terme un seguit d'experiències científiques als seus laboratoris i van demostrar que la matèria estava formada per àtoms.

John Dalton


. Químic i físic anglès.
Dalton es va passar gairebé tota la vida a Manchester fent classes i conferències. L'any 1794 es va interessar per una anomalia en la visió que patien tant ell com el seu germà, el daltonisme, que consisteix a no percebre algun color fonamental per una alteració genètica dels pigments retinals. Això, per a un químic que ha de poder distingir el canvi de color d'algunes reaccions, és un greu inconvenient. Tot i així, Dalton va arribar a elaborar la teoria atòmica estudiant i experimentant amb els gasos atmosfèrics.

 • La teoria atòmica de Dalton es resumeix en els enunciats següents:

  • La matèria està formada per àtoms, que són partícules indivisibles i indestructibles.

  • Tots els àtoms d'un mateix element químic són iguals pel que fa a la massa i a les propietats, i diferents dels àtoms de qualsevol altre element.

  • Els compostos es formen per combinacions d'àtoms de diversos elements.

  Símbols utilitzats per Dalton

  Dalton va establir un símbol per referir-se a cada element químic i va escriure les fórmules dels compostos combinant els símbols dels elements que els formaven.

  Símbols utilizats per Dalton
 • Un compost no és una mescla

  Tenint en compte la teoria de Dalton, una substància pura és la que està formada per la combinació d'àtoms iguals (elements químics) o diferents (compostos químics) en una proporció fixa.

  Per tant, un compost químic és una substància pura que resulta de la combinació d'àtoms de diferents elements en una proporció fixa. Aquests àtoms estan units entre si, de manera que no és possible separar-los mitjançant mètodes físics.

  En una mescla, els àtoms es poden trobar en qualsevol proporció i no estan units entre si; per això es poden separar mtjançant mètodes físics.

Entradas relacionadas: