Teoria de la realitat de Plató

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,72 KB

 

Les claus per entendre la Filosofia de Plató: Plató va créixer en el context de les guerres del
Peloponès, en temps de la segona sofística. Atenes, regida per la democràcia, Estava en decadència i Esparta, aristocràtica, va imposar un govern aparentment Democràtic després de la derrota d’Atenes: els Trenta Tirans. Plató criticava Aquest govern i també el posterior govern dels sofistes, sobretot després de la Mort del seu mestre Sòcrates. Rebutja l’igualitarisme, el concepte de virtut Política (a l’abast de tothom) i la demagògia dels sofistes, defensant L’excel·lència a l’abast d’una petita minoria. És un reformador que buscava el Canvi polític i uns valors universals per una societat justa. A més del Relativisme moral també es va oposar al relativisme gnoseològic i L’escepticisme.Etapes i obres. Les obres de Plató es caracteritzen perquè són Diàlegs entre diverses persones, influenciat per Sòcrates, que acostuma a ser L’interlocutor principal 1- Diàlegs de joventut: reflecteix el pensament de Sòcrates. 2- Diàlegs de transició: comença a elaborar teories pròpies.3- Diàlegs de maduresa: són les seves teories més importants, com la teoria de les Idees, la teoria del coneixement, de l’ànima, política, ètica,... Ex: República, el Banquete. 4- Diàlegs crítics o de vellesa: revisa les seves Pròpies teories. Ex: Parmènides, Les lleis.

Teoria de les idees:Plató parteix De la idea d’Heràclit que pel que ens mostren els sentits tot canvia, però és Una simple aparença. De Parmènides pren que ha d’existir una realitat immutable I eterna. Plató s’oposa al que diuen els sofistes i diu que ha d’existir el Coneixement universal, la ciència o Episteme. Segons Plató hi ha dos realitats (dualisme metafísic) que se situen en dos mons (dualisme ontològic): * Món intel·
Ligible: és el món de les Idees, que són l’autèntica realitat i es poden Conèixer amb la raó. Tenen existència fora de la nostra ment (són Extramentals). Són úniques, universals, eternes, immutables i immaterials (com El ser de Parmènides).* Món sensible: està format per les coses, que són còpies De les idees (simples aparences, no són el món real) i les captem pels sentits. Són múltiples, diferents entre sí, no eternes, canviants i materials (com el Devenir del món d’Heràclit).Les Idees són superiors a les coses, però hi Estableixen una relació de dependència: * Dependència ontològica: les Idees són La causa de les coses, ja que aquestes les intenten imitar.* Dependència Gnoseològica: coneixem les coses perquè coneixem les seves idees, de manera que Les coses ens poden recordar les Idees.

Les Idees també es relacionen Entre elles. No poden existir separades totalment les unes de les altres, però Tampoc es poden relacionar totes. Per exemple, si diem “la bellesa és eterna” Relacionem les idees de “bellesa”, “ser” i “eternitat”. Però hi ha idees que no Es poden relacionar, com les contràries (ex: moviment i repòs).En els seus Diàlegs de vellesa Plató va revisar la teoria de les Idees. Va començar Plantejant-se de quin tipus de coses hi pot haver idees. Va admetre les Idees Dels objectes matemàtics i més endavant la de coses sensibles (ésser humà, Aigua, foc), però va trobar absurd que poguessin existir Idees de coses Vulgars. També va intentar establir una jerarquia d’Idees. La Idea suprema és El Bé, seguit de Justícia i Bellesa. Després venen les d’Ésser, Identitat, Diferència, Moviment i Repòs. El Mite de la caverna Es troba al llibre “La República” i té dues interpretacions:* Interpretació ontològica. L’interior de La cova és el món sensible, en el que primer només veu ombres de les coses i Després veu les coses. L’exterior de la cova és el món intel·ligible, en què Primer veu reflexos i ombres i després el sol.* Interpretació gnoseològica: L’interior de la cova és la doxa, en el que primer coneix les imatges de les Coses (coneixement més baix) i després les coses. L’exterior de la cova és L’episteme, en què primer coneix les Idees matemàtiques (poc importants) i Després la Idea del Bé (la més important).

La metafísica de Plató és per tant Idealista i dualista.: Cosmologia En la seva obra Timeu (diàleg crític) Plató Intenta explicar la creació del món sensible amb una narració versemblant i amb Suposicions (no científica). Diu que el Caos es va transformar en Cosmos a Través del Demiürg, un principi ordenador que, per donar forma a les coses a Partir de la matèria informe, va prendre com a model les Idees. És una visió Teleològica, ja que hi ha una finalitat en la creació i no és simple atzar. És Una visió positiva del món sensible perquè es basa en la Idea suprema del bé, Tot i que és imperfecte perquè el món material té una tendència natural al Desordre.Teoria de la reminiscencia Plató no accepta el relativisme ni L’escepticisme sofista. Quan es pregunta com és possible el coneixement diu que Conèixer és recordar (anamnesi), i es veu l’influència de dues altres tradicions Filósòfiques:* Les teories pitagòriques de les doctrines òrfiques. Plató diu Que l’ànima, immortal, prové del món intel·ligible i per tant coneix les Idees, Però quan entra en un cos queden oblidades. És en observar les coses sensibles Quan es desperta el record (anamnesi) de les Idees.* El mètode dialèctic de Sòcrates, la inducció maièutica. La dialèctica també permet recordar les Idees, O sigui que amb la raó es pot aconseguir l’autèntic coneixement.

Graus del coneixement: símil de la LíniaPlató estableix els graus del coneixement que podem adquirir amb el símil De la línia. Del món sensible només en podem tenir una opinió (doxa), ja que Només són aparences, mentre que del món intel·ligible podem tenir Saber o Ciència (episteme) amb certesa total. Però aquest dos coneixements també es Subdivideixen. Objecte d’estudi Grau del coneixement Mètode Disciplina  Món intel·ligible (episteme), raó Idees Intel·ligència (noesi) Dialèctica Filosofia Entitats matemàtiques Pensament (diànoia) Axiomaticodeductiu Matemàtiques i geometría Món visible(doxa), Sentits Coses Creença raonable (pistis) Hipoteticodeductiu Física Imatges Figuració (eikasia) Conjectura Art i literatura Graus del ser Graus del Coneixement El problema de l’ésser humà Per descriure l’ésser humà Plató en Defineix la relació entre el cos i l’ànima. El cos és material i mortal, ja que és del món sensible, mentre que l’ànima és immaterial i immortal perquè ve del Món intel·ligible. La seva uníó és accidental i transitòria. La seva relació s’explica Amb la teoria de la metempsicosi i es compara amb el mite del carro alat:

1. Doctrina del soma (cos) – sema (presó o tomba): el cos és una presó per l’ànima i intenta arrossegar-la a les Passions. En el mite del carro alat es descriu l’ànima com un carro tirat per Dos cavalls alats, un de bo i un de dolent, conduïts per un auriga (l’ànima). Per mantenir-se en el món intel·ligible l’auriga ha de dominar els dos cavalls, Però la conducció es fa difícil. També depèn de les característiques dels Cavalls, les ales (que creixen amb el coneixement) i la robustesa (depèn de la Vida que haguem seguit). 2. Reencarnació i transmigració de les ànimes. Quan el Cos es mor, l’ànima torna al món de les Idees fins que torna a reencarnar-se en Un altre cos. 3. Purificació, virtut moral i coneixement intel·lectual. Per Sortir del cercle de reencarnacions s’han d’evitar les passions (purificació), Obrar bé (virtut) i conèixer les Idees. Plató afirma que la filosofia és una Preparació per a la mort, ja que després s’inicia l’autèntica vida de l’ànima. L’ànima Té diferents aspectes: 1. Aspecte racional. És la seu de la raó i es mou pel Desig de coneixement. Correspon amb l’auriga del mite i se situa al cap.2. Aspecte irascible. És la seu dels sentiments nobles i es mou pel desig d’honor I fama. Correspon amb el cavall bo i se situa al pit.3. Aspecte concupiscible. És la seu de les passions i es mou per la satisfacció dels desitjos corporals. Correspon amb el cavall dolent i se situa a l’abdomen.

El problema de la moral: teoria de La virtut La virtut és l’acompliment de la funció de cada aspecte de l’ànima:1. A l’aspecte racional li correspon com a virtut la prudència o saviesa (sophia).2. A l’aspecte irascible li correspon la fortalesa o valor (andreia).3. A L’aspecte concupiscible li correspon la moderació o temprança (sophrosyne).4. La quarta virtut és la justícia (diké) que correspon a que l’aspecte racional Domini els altres.La felicitat (eudaimonia) apareix quan l’ànima està en Harmonia, és a dir, que compleix amb les virtuts i en l’ordre just. Antropologia Ètica Mite del carro alat Aspecte Funció Ubicació VirtutAuriga Racional Coneixement Cap Prudència o saviesa (sophia)Cavall bo Irascible Sentiments Nobles Pit Fortalesa o valor (andreia)Cavall dolent Concupiscible Passions Abdomen Moderació o temprança (sophrosyne)El problema de la política: teoria de La polis idealL’objectiu de la filosofia de Plató era reformar la polis Establint un model de polis ideal (utopia). Ho tracta a la obra “República”. La Societat s’origina per satisfer les necessitats que els humans no poden Satisfer per si sols. La política sorgeix d’intentar trobar la manera de Satisfer aquestes necessitats de la millor manera per tothom. Plató no creu que Els humans siguin tots iguals sinó que defensa la divisió en classes socials. Ho explica en el mite dels metalls, relacionat amb el mite del carro alat:

* Classe dels pagesos, artesans i comerciants. Són encarregats de proveir. Hi domina l’aspecte Concupiscible i equivalen al bronze o al ferro.* Classe dels guerrers. Són Encarregats de protegir. Hi domina l’aspecte irascible i equivalen a la plata.* Classe dels governants: Són encarregats de dirigir. Hi domina l’aspecte Racional i equivalen a l’or.És important que l’estat seleccioni i eduqui els Ciutadans en una de les classes segons les seves capacitats, amb igualtat entre Homes i dones. Per evitar alguns mals de la polis Plató suprimeix la propietat Privada i la família. També fa un paral·lelisme entre ètica i política. L’ètica Busca l’harmonia entre les parts de l’ànima (felicitat) mentre que la política Busca l’harmonia entre les classes socials (justícia). La virtut és buscar el Bé per la polis (no individual) i fonamenta el poder en el saber.

Entradas relacionadas: