Teoria política de Locke

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,04 KB

 

John Locke és un dels pares del Liberalisme. En un principi accepta la visió del Pacte Social proposada per Hobbes, però amb molts matisos, tants, que la versió de Locke serà irrecognoscible. Hobbes considerava que els homes, per obtenir seguretat, renunciaven a la seva llibertat i capacitat d'autogovern, per permetre que els governants, actuïn en nom dels ciutadans, dels quals en són representants. Però segons John Locke, els éssers humans tenen drets als quals no hi poden renunciar, sent aquesta la base fonamental del sistema liberal: la necessitat de respectar els drets que els homes posseeixen de forma innata. Els governants no poden actuar com vulguin, han de respectar els drets individuals, estant així limitats. El poder no és absolut, sinó que ha de respectar els drets humans.

La filosofia política de Locke és considerada com una etapa fundadora del pensament liberal. Aquesta modernitat és de vegades discutida; les raons d'aquesta discussió seran exposades més a baix.

1En el pensament polític de Locke,les idees polítiques queden grabats en els tractats sobre el govern civil,en el 1 tractat:Locke elabora una critica al absolutisme i en la monarquia del dret diví,en el 2 tractat el mes important desenvolupa les seves idees polítiques a partir d'una anlaisi de la naturalesa,l'origen,els objectius del govern civil,Locke pensa que una societat civil es un estat,es necessari que existeixi un poder polític,encarregat de fer lleis per regular i protegir per exemple la propietat privada i executar-les si cal mitjaçant l'exercici de la força,la qüestió es determinar l'origen d'aquest poder polític i per fer-ho Locke ens parla de la situació natural de l'ésser humà,el que ell anomena ''estat de natura'',en aquest estat els homes son lliures disponen de plena llibertat sempre i quan obeixen la llei natural,aquesta llei que es a la vegada una llei moral per al home i una llei de déu,contempla que encara que tots els homes son iguals i lliures cap de ells pot atempta en contra la vida la llibertat o les posecions d'una altra,aquesta aplicació de la llei no esta regulada per cap poder  exterior i la pot dur a terme qualsevol individu,en l'estat de natura totom  te dret a castigar qui no obeixi la llei natural,el castig ha de ser proporsional amb la infracció i pot incloure l'amor,però,cap possibilitat que sorgeixi el que Locke que sorgeixi el que Locke anomena ''Estat de Guerra''aixo passa quan algú mostra l'intenció de dur a terme una acció en contra d'un altre,l'estat de guerra implica l'abandonament de l'estat de la natura i en aquesta situació d'acord amb la llei natural cal que l'home es defensi tant com sigui possible,perque la defensa i la protecció dels inocents es prioritari segons la llei natural,tot i que la guerra es poc freqüent i en terme generals Locke imagina un estat de natura on els individus son colaboradors i no hi ha conflictes,les dificultats per aplicar la llei natural es condueixi a elaborar un ''pacte''es passa de la societat natural a la civil a traves del consens,arriba aquest pacte els homes deleguen el poder per fer mes eficient l'aplicació de la llei,i aixi es com sorgeix les societats polítiques,el fet que els homes volen avançar cap a les societats polítiques no vol dir que abandoni l'estat de la naturalesa,Locke ens dira que mes aviat aquest es creien amb l'objectiu de completar l'ordre natural,els homes porten per millorar l'estat de la naturalesa i per aixo renunciem a uns drets per tindre mes benefici ,a partir de llavors els homes disposen d'una llei escrita i decideixen establir la figura de jutge,els magistrats son els encarregats d'aplicar aquesta llei de forma imparcial,d'altra banda també s'esticula que totom mantindra  les seves propietats,els homes segueixen fent en esencia lliure tot i que a partir del pacte caudeixen d'una llibertat mes restinguida que en l'estat de la natura,segons Locke el poder de l'estat no pot consentrar-se a única figura o a usn mateixos representants per aixo ens dira que en les societats polítiques s'ha de establir la divisió de poder,hi ha un poder legislatiu encarregat de legislar responent a la confiança dipositant en aquest i respectant la llei natural,un poder executiu que dur a terme els mandats del legislatiu,i un poder federatiu encarregat de la seguretat de l'estat i les relacions internacionals per Locke el fonament ultim d'aquesta societat política ha de ser democratic,per aixo en el cas que austenten el poder no respectin les directius d'allo pactat per exam,us urban al poder,els ciutadants tenen dret a resistir-se i es contempla la disolució del govern.

Entradas relacionadas: