Teoria kantiana sobre com hem de viure?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,54 KB

 

Kant va viure durant el Segle XVIII i va formular el seu estudi de l’ètica a partir de l’ètica formal
. Mill en canvi, va viure durant el Segle XIX i va desenvolupar una ètica material o de contingut
.

L’ètica de Mill persegueix un fi o bé suprem, és a dir, té un objecte a aconseguir, que ell denomina utilitat
. L’ètica kantiana, en canvi, no té cap objecte a aconseguir, sinó que estableix que actuem per deure i aquest és una obligació moral
. És per això que podem dir que la moralitat de l’acció a Mill es troba en la seva conseqüència, mentre que per Kant es troba en la intenció de l’acció. Kant a més, classifica les accions segons la seva intenció en internes o externes
. Les primeres són les que es fan per deure, i aquestes segons la seva percepció de l’ètica són accions morals. En canvi, les externes són les que es duen a terme conforme al deure, i per tant, no són accions morals, ja que la intenció no té perquè ser bona.

Com que Kant determina que el deure és una obligació moral, denomina les normes morals com a imperatius categòrics
. És a dir, són universals (per a tothom). En canvi, per a Mill la norma moral és un imperatiu hipotètic, i per tant no universal
. És a dir, si hom no vol ser felíç no té cap obligació de complir la norma.


Entradas relacionadas: