Teoria del coneixemen de locke

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,08 KB

 

Locke
1er representant de l'Empirisme(Experiència)-----Teoria del
Coneixement(Llibre Assaig sobre l'enteniment humà)

Llibre1:

Segons Locke les idees no són innates, quan neixem no hi ha res a la nostre ment(Tabula Rassa) pissara buida on tot està per escriure. Per tant les nostres idees solament poden provenir de l'experiencia.

Llibre2

Parla del tipus d'idees que existeixen, poden ser:

Simples(atoms del coneixement)Rebudes de forma passiva per l'enteniment.

Dividides en 2 grups:


Sensació

Experiencia externa(percebuda pels sentits) Exemple: idea de blanc, aquestes també es deriven en les capacitats dels objectes: que poden ser de Qualitats Primàries: objectives, amb una extensió,número o duresa. O Qualitats Secundaries: Subjectives, afecten als sentits, olors i colors.

Reflexió

Experiencia interna(l'idea que té la ment dels seus propis actes)exemple: pensar.

Complexes(elaboracions que fa l'enteniment a partir de les idees simples.

Es divideixen en 3 grups: Relacions

Comparar coses am altres(exemple:anterioritat), Modes:
Conjunt d'idees simples(exemple: idea de gratitud) i Substàncies:
Compilacions d'idees de sensació que l'enteniment ajunta i acaba designant-les per un sol nom: Exemple:Poma. Diu que la substància es 1 idea complexa que suposem i el suport(desconegut d'idees simples. Mai percebem la substància en si mateixa, sinó les idees que la formen. Exemple: POMA, mai la percebem en si mateixa, sinó que percebem les seves qualitats sensibles(olor,color,forma) Per aixó diu que podem suposar que les substancies existeixen pero no ho podem saber certament.

El Jo


L'identitat personal no es una substancia i no pertany ni a l'anima ni al cos, sinó a la conciencia. L'identitat depen de l'exp(memoria de les experiencies viscudes).El coneixement del jo es una evidencia, ja que la conciencia es evident en si mateixa i quan veiem,sentim o desitgem coses, sabem que ho fem.Segons Locke es impossible que algú percebi sense percebre que percep.

Llibre3

LLenguatge Segons Locke, de la mateixa manera que coneixem a través de les idees i no de les coses a les quals fan referencia, les paraules són signes que es refereixen a les idees i no a les coses directament. Aixo significa que el llenguatge és una convenció i les paraules no són un reflex directe de les coses, no representen l'escencia real de les coses, aquesta ens es totalment desconeguda. Sinó que més aviat les paraules, els conceptes fan referencia al que Locke anomena l'escencia nominal de les coses. Aquesta representa les idees abstractes que van unides a les paraules i no a la realitat en si mateixa.

Llibre4

3 tipus de coneixement:

Intuitiu

Coneixement immediat, la nostre ment no analitza sinó que percep la veritat de forma vivent. Amb l’intuició coneixem el JO,ja que percebem la nostra existencia amb tanta certesa que no cal que sigui demostrada.

Demostratiu

La ment s’ha d’esforçar per entendre. Uneix el raonament i fa ús de les idees intermediaries.(proves que no sempre són evidents i s’han de demostrar. Exemple: Mates i existència de Déu, que es demostra a partir de l’argument cosmologic. Que es basa en la idea de que la nostra existència justifica l’existència d’altre esser.

Sensible

Es amb el qual coneixem el món, caus desconeguda de les idees. Sabem que existeix pq tenim idees, pero no coneixem les coses en si mateixes sinó les idees q genren. Per tan no podem tenir coneixement evident del món. Locke diu que el sensible ofereix el menor grau de certesa

Librealisme(Rev. Gloriosa 1688)
Idees Polítiques,obra Tractats sobre el Govern Civil_1er Tractat: Critica al absolutisme i la monarquia divina.

2n Tractat

Desenvolupa les seves Idees Polítiques apartir de l’Analisi de la Naturalesa.L’origen i els objectius del govern civil.Locke diu q en un Estat es necesari q existeixi un poder polític, encarregat de les lleis,regular i protegir la propietat priv,executar les lleis si cal perl’exercici de la força. La qüestió es determinar l’origen de Poder Polític i x ferho Locke parla de la situació natural del esser huma, Estat de Natura. En aquest, homes lliures, disposen de plena llibertat sempre i quan obeeixin la llei Natural, llei q també es moral per l’home i la llei de Déu que encara q diu que tots els homes son iguals i lliures ningú pot atemptar contra la vida, la llibertat o posesions d1 altre.Laplicaio de la llei no esta regulada x cap poder exterior i la pot fer servir qualsevol.En l’estat de Natur tots tenen dret a castigar a qi no obeeixi le llei Natural.El castig ha de ser proporcional a la infracc. I pot arribar a la mort. En aquesta situació pot sorgir l’Estat de guerra(Passa quan algú intenta fer alguna cosa contra un altre) i significa l’abandonament de l’Estat de Natura, i en aquesta situació cal q l’home defenssi i protegeixi els innocents ja q es prioritari segons la llei Natural.Encara q no hi han moltes guerres i locke imagina un Estat on els individus s’ajuden i no hi han conflictes,la dificultat d’aplicar la llei de natura els porta al PACTE(Llibertat més restringida) i es pasa de la societat natural a la civil a traves del concens. Amb el pacte els homes fan la llei més poderosa i axi apareixen les societats Polítiques. (encara que s’avança cap a les soc.Polit. Nosabandona l¡estat de Natur.) Societats Politiqes es creen x completar l’ordre natural. Els homes pacten millorar l’estat renunciant alguns dels seus drets, es crea llei escrita, apareix la figura del jutge, es defensa Propietat.Divisió de poders en: Legislatiu,Executiu i Federatiu. Fonament Ultim: societats polítiques democratiques(sinó, es contempla la dissolució del govern)

Entradas relacionadas: