Teoria de l'aprenentatge social

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,89 KB

delinquencia juvenil es una realitat universal preocupant que existeix a tota la cultura occidental. Hi ha algunes teories biologiques que diuen que la delinquencia be donada per els gens, un estudi diu que esta lligada als cromosomes encara que no s'ha demostrat que sigui vertader. Desnv. emocional: dins l'esser huma les emocions duen generalment un conjunt d'actituds i creençes que li fan valorar i percebre les distintes situacions dins la vida. xq es produeixin les emocions als bebes se lis han d'anar ensenyant aquests sentiments que nosaltres pensam que ha de tenir. Amb ses nostres emocions desenv. les seves emocions que van lligades al desev. connitiu i social. Les emocions al llarg de la nostra trajectoria vital canvien. Les diferencies a cada persona es produeixen als canvis d'edat. Als primers anys de vida es manifesten unes emocions per donar a entendre unes necesitats( plora= pipi) el desenv. de les emocions es un proces actiu en el qual els nins troben significats als succesos que li envolten i el significat es basa en les experiencies que visquin, la seva sensibilitat i amb el context ambiental. Teories damunt les actituds: 1.Teoria de la dissonancia connitiva: es produeix quan hi ha un desequilibri i una tensio i s'ha de cercar tornar a l'equilibri. Es important segons Festien que davant d'una actitud desequilibrada es important coneixer el problema, canviar d'actitud i tornar a l'equilibri. 2.Teoria de la Gestaltt: diu que la persona es transforma en funcio de l'ambit social. Els altres tenen una forta influencia, tant amb la creacio d'actitud com al canvi de les que existeixen. 3.Teoria de la forma: molt complicada i no hi entram. 4.Teoria de l'aprenentatge social: un represesentant seria en dendura que diu que el proces de canvi de les actituds sera un aprenentatge social, l'individu apren conductes i pot variar-les en funcio de les consecuencies que la permeten anar-les corregint i moldetjant. Totes les tories actuals vistes d'una manera global tenen la seva coherencia, no existeix una unica veritat sobre el canvi d'actitut. Totes son certes i ens poden aportar diferents punts de vista. El proces de canvi d'actituds es important dins la vida ja que moltes vegades les persones intentam d'una manera o altre influir als altres. Des del punt de vista educatiu poc servira que un individu canvi la seva actitud sino incideix amb l'educacio dels seus valors i les seves creençes i per tant es important baix el punt de vista dels educadors trasmetre valors i models de conducta que siguin positius, ja que es fixaran mes amb el que feim que amb el que deim.

Entradas relacionadas: