Teoria cinetica aplicada a la materia solida

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,87 KB

 

Resum expe t3 i 4 (física i química)

Estat

Sòlid

Líquid

Gasós

Propietats

Forma constant

Volum constant

No s’expandeixen

No es suprimeix

Forma variable

Volum constant

No s’expandeixen

Es comprimeixen amb Dificultat

Forma variable

Volum variable

S’expandeixen

Es comprimeixen

Exemples

Gel, sucre, marbre...

Aigua, Oli, Alcohol...

Vapor d’aigua, aire...

Teoria cinètica

Es la teoria que Explica el canvis d’estat de la matèria


Teoria cinètica: Diu que quan augmentem la temperatura d’una Substància les partícules es mouen


Líquids: Les seves partícules estan enllaçadés dèbilment i Per tant es mouen més. Costa menys que els sòlids que es trenquin els enllaços.

Sòlids: Les seves partícules estan enllaçadés fortament per tant es troben en matèria Sòlida. Costa molt trencar els enllaços i també costa que es pugui expandir.

Gasos:Les partícules estan lliures i per això fa que es moguin lliurement i Ocupin tot l’espai i facin pressió contra les parets del recipients. El molt Fàcil de trencar enllaços.

Zero absolut

Es la temperatura En la que les partícules tenen tanta poca energia tèrmica que no es mouen i Equival a -273graus C= 0 graus K

Gasos ideals

P(atmosferes)* V(volum litres)=n(mols)*R(0,082)* T(temperatura amb graus Kelvin)


Aplicacions del corrent elèctric

L’efecte joule:


Es fa quan els electrons que circulen pel fil Conductor xoquen contra els àtoms i això fa que s’alliberi calor. Aquests Efecte es bo per aparells com estufes però es negatiu per ordinadors, Microprocessadors, etc. Per això  s’instal·len Radiadors.

L’efecte lluminós:


Es produeix quant el corrent elèctric passa per Una làmpada 3 tipus

Làmpada d’incandescència: El fil de tungstè s’escalfa i emet llum. Perquè no es trenqui la bombeta esta plena d’argó (gas radioactiu)

Làmpada  fluorescent: Es un tub que conté argó. Quan el corrent emet radiació (UV) que quant xoca contra les parets de tub fa Que el recobriment fluorescent emeti llum.

Làmpada Led: Es un díode que emet llum. Quan els electrons es Comencen a moure per un augment de la temperatura, i al disminuir la Temperatura emet llum. Es la làmpada mes eficient.

L’efecte mecànic del corrent:


Es que quan passa l’electricitat per una Bobina aquesta es comporta com imant. Si col·loquem tot d’imants al voltant la Bobina gira i fa moure els eixos del motor.

L’efecte químic:


Els metalls es poden cobrir amb una capa fina de Metall sobre una ltre metall, d’això s’anomena galvanitzar. Serveix per adornar (un exemple son les aixetes), protegir (de la oxidació) i millorar (la Conductivitat del metall)

LLEI D’OHM

Resistència= Intensitat * Voltatge

Entradas relacionadas: