Temple amfiprostil

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 12,97 KB

 

Grècia


Els grecs sempre estaven amb lluita, en lluita amb els mateixos. Però també lluitaven contra els perses, tenien un esperit de lluitar permanentment.Els grecs creuen amb molts Deus. Però els representen com humans, molt figuratius. Una representació naturalista que serveix per explicar que no són tant diferents als humans.Marquen en el paisatge la casa dels Deus i en aquest lloc entrant en contacte amb les seves divinitats.El temple es una pausa física i del temps per ells, i així es com entren en contacte amb els DeusMinos:
1000 anys anterior als grecs ja utilitzaven les típiques columnesMicenas (S.XII a.C):
Existeix la porta dels Deus, on va aparèixer el dintell. Hi ha símptomes d’arquitectura de 3 roquesOrigen temple:
Thermon, Etolia (1.000 a.C-625 a.C):Apareix el Megaron A, els grecs creuen que els Deus viuen allàMés tard apareix el Megaron B, amb columnes de fusta que protegeixen l’edifici.Neix el Temple d’Apolo C, després d’una altre batalla amb els perses. Construeixen l’envolvent de pedra, així estan més protegitsTipos de temples:1.
Temple in antis:consta d’un Naos i un pronaos amb dos columnes. Servia per guardar ofrendes.
2.Temple prostilo:consta de quatre columnes a l’entrada
3.Temple anfiprostilo:consta de quatre columnes davant i darrere el naos.
4.Temple periptero:té una sèrie de columnes que delimiten el temple. Al costat tindra el doble+1 de columnes que hi ha a la façana posteriorVariació columnes:
4-tetrastico, 6-hexastico, 7-heptasico, 8-octasico, 9-enastico, 10-decastico, 12-dodecastico.El temple dels grecs s’assembla a un cos, els seus elements s’articulen per normes figuratives, són com representacions humanes.Base, la plataforma es el primer que realitzen.Després aixequen els murs de pedra.Columnes, com murs amb discontinuïtats (murs virtuals).Coberta, a 2 aigües que genera el frontó triangular amb el nom de Timpano.

Tipos de columnes:Doric:

no utilitza base, el fuste de la columna descansa directament sobre l’estilobat. El fuste esta una mica abombat i té 21 estrias. El seu tamany sempre sol ser de 1/4-5. Fa referencia a un espartano i te la proporció del cosJonic:
aquesta ja utilitza base amb 1 Escòcia i 2 toro, el fuste te 24 estrias. Ja té un capitell més desenvolupat i es reconeix per les seves volutes que fa referencia el rizos de una dona, el seu tamany sol ser de 1/6-7Corinti:
també utilitza base amb 2 escocias,el fuste te 24 estrias. El capitell es el més representatiu ja que representa fulles i volutes als 4 cantons, el seu tamany sol ser de 1/8-9. Fa referencia a la figura d’un adolescentTemplo de Apolo en Bassae (429-400 aC):
es diferents als dòrics, jònics i corintis ja que es Ordén dòric, columnes jòniques i al centre apareix la primera columna ordén corinti

Hipodamos de Mileto:


ciutat emmurallada i es el primer ensanche de la historia amb el temple fora de la ciutat. Amb diverses àgores(places de vida i activitat social) dins la ciutatEstoa:
son edificis longitudinals que s’obren a l’espai exterior(àgora). Y permeten que es realitzin activitats publiques dins del edifici.

ACROPOLIS Atenes:

està elevat 100m de Atenes i es molt poc accessible ja que esta a una muntanya escarpada. Un lloc pla i especial, a on es celebren reunions per a honorar Atenea, la diosa de la ciutatPericles:
Recauda impostos per continuar lluitant. Es un governant guerrer, sota el seu govern es va realitzar el PartenonPartenon (447-438 aC):
Partenon el contrari que Erection, s’enfronta la foscor contra la llum, l’ordre absolut amb el caos. Va ser construït com agraïment als deus per la victòria contra els perses. Partenon es un temple periptero octasico d’ordre Joric, te una certa distorsió, perquè l’ull humà el vegi perfectament vertical i horitzontal. Les seves mesures son 31m d’ample, 14 d’alt i 70m de llarg. Les columnes mesuren “a” i la distancia entre elles 2,35·aErection (421-406 aC):
La llum es tant necessària com la foscor (Partenon). Té diferents sales per a diferents divinitats. La raresa d’aquest temple es que manifesta pòrtics a diferents alçadés. Es un edifici d’ordre Jonic. El pòrtic encarat al Sud tenia columnes amb forma de donaAtenea Nike (420 aC):
Es un temple anfiprostilo tetrastico (4 columnes) d’ordre Jonic. Commemora la victòria contra els perses a la guerra de SalaminaPropileos (437-432 aC):
S’oblidaven del dia a dia per comunicar-se amb els deus. Es un edifici que junta els ordres Doric-Joric-Doric. A la seva dreta es veu el Partenon i a la seva esquerra el ErectionRoma:
Els romans agafen tots els deus grecs i els transformen en altres.Els grecs són els nostres pares, s’inventen la filosofia, les mates, l’art, formen el coneixement. Els romans li afegeixen coneixement, però sobre tot ho ordenen i ho propaguen. La Loba del Capitolio origina la monarquia romana que va arribar a tenir fins a 7 reis.El 510 aC neix la republicà romana i comencen a conquistar i a expandir-se per Galia, Hispania, Itàlia, Nord d’ÀfricaEl 27 aC la republicà es transforma en un Imperi, Augusto serà el primer emperador, els romans diuen Mare Nostrum al Mar Mediterrani ja que l’havien conquistat tot.No només seran un poble marítim sinó que també arriben als interior, per terra.Formant vies de comunicació, Via Augusta,Via Domitia ,Via Flamina,Via Aernilia i Via Appia. Totes les ciutats romanes presenten una muralla, una quadricula, amb accessos i un nucli en el centre. El carrer principal es deia Kardo que anava de Nord a Sud, l’altre es deia Decumanus que anava de Est a Oest i al centre hi havia el fòrum.Els pisos eren anomenats Insolares i les cases individual Domus.El llatí, el dret i l’arquitectura es igual a tots els llocs on els romans van conquistar. Sense aquestes 3 coses la civilització romana no hagués durat tants anys.

Vitrubi:

Firmitas,venustes i utilitusColumnes:
Pels romans els ordres grecs Doric significava com un Spartano, el Joric significava com una dona i el Corinti significava com una dona que mort jove. L’ordre Coriniti es el que més utilitzaven els arquitectes romans, però també s’inventen l’ordre toscano (que aniria abans del Doric) i també l’ordre compost (que aniria després del corinti)L’ordre toscano es diferencia del Doric perquè te el fuste llis i el toscano es recolza sobre una base (el dòric un podi)L’ordre compost es diferencia del corinti ja que les bolutes del capitell es una barreja de Jonic i CorintiEl Decòrum es un moviment que fan els romans per passar de la construcció a l’arquitecturaArc, boveda de canó, cúpula(explicació)

Nous materials:

El formigó ROMà denominat Opus Caementicium permet fraguar, amoldar i encofrar per donar la forma que volguessis. Era més econòmic i es podia construir a qualsevol lloc, poden fer tot tipo de construccions. Estava format de una pedra artificial on el ciment esta format de cal, sorra, aigua, trossos de pedra irregular i un aditiu que permetia fraguar.Hi havia tipus d’encofrat amb Maó:Opus Testaceum,Opus Incertum,Opus Reticulatum i Opus mixtumObres públiques:
Els arquitectes romans també podien ser militars, enginyers, tècnics.Ponts: la capacitat tècnica de l’arquitectura romana es molt notable. El buit sempre es més gran que el ple, son uns arquitectes constructors per la seva tècnica, son mestres que superen les dificultats de la naturalesa (aigua, muntanya, gravetat)Aqüeductes: solien tenir un 1% de pendent o menys, el mínim perquè l’aigua no es quedes quieta. Estaven construïts amb arcs i en també amb nuclis d’arcs apilatsArc de triomf: era una senyal a les vies que explicava que en un determinat moment eren els límits dels imperis romans. La porta d’entrada a la ciutat. Tenia dos cares, la de partida i la de la tornada, com l’únic Déu que van inventa els romans, el Déu Jano. Feien celebració als exercits i als emperadors quan sortien guanyadors, es celebra la expansió romana.Circ: espectacles de tipo esportiu. Tenia dos columnes de ordre jònic i un obelisco central. Rodejat de una graderia. L’emperador sempre te un lloc privilegiat.Teatre: representació de tragèdies, la majoria de cops al aire lliure. Amb forma de semicircumferència. Formaven toldos per veure millor les obres. Esta al centre de la ciutat i la escena es fa amb un edifici de fons. En forma d’aqüeducte semi-circular, superposen ordres formant galeries. (toscano, dòric, jònic, corinti, compost)Amfiteatre: competicions de lluita, de gladiadors i esclaus. De planta el·líptica (180x85m). Bovedes de canó, son els anells de l’amfiteatre formant conductes/galeries per les persones. Estructura que s’autorigidiliza a ella mateixa. Graderies a 45º cobertes amb una lona perquè l’espectacle sigui millor.

Temple Roma:

Va estar situat, a diferencia dels grecs(paisatge), al centre de la ciutat (el fòrum entre el kardus i el decomanus).La escenografia es la vida quotidiana del poble Roma.
Era un lloc de reuníó, lloc de política, etc... Presentava varis temples al fòrum per diferents divinitats, uns al costat dels altres. Sempre davant d’ells es col·locava un altar. A diferencia dels temples grecs, els temples romans els pilars estan adossat a ell i s’amplia la cel·la, faran diferents activitats civils (política, etc..) L’ordre dels romans va dirigit al decòrum. Els temples romans estan elevats sobre uns pedestals, ja que es un base continua. Per accedir a ells hi ha una escalinata. (Els grecs feien servir escalons més alts formant estilobats)S’accedeix per un porxo que està situat davant l’altar. (En els grecs podies accedir per tots els costats)L’ordre més habitual dels temples romans es l’ordre corinti.

Fòrum monarquia:

Els foros es van col·locar a la muntanya on s’origina la ciutat.La muntanya central era el Palattin. La monarquia es va expandint i creixent fins la republicà i després cap a l’Imperi. No existia el Kardus ni el Decomanus perquè Roma no era una ciutat amb campaments militars. Neixen els comicius, on es un lloc de reuníóFòrum republicà:
El poble esta representat per un senat. Es reunien davant de los comircius. S’agrupaven en un espai buit varies institucions de la republicà. La basílica es un lloc de reunions, en lloc de a l’aire lliure, a cobertFòrum imperial:
Julio César fa d’una republicà, un Imperi i construeix una basílica amb el seu nom. Cada emperador va voler ser més que l’anterior i fan un fòrum per cada un d’ells.El temple de Cesar(40aC)tenia un portic en forma de U i espai buit al mig. El temple d’Augusto(27-2aC)tenia el Domus Augusto(zona publica) i Domus Siberiana(zona privada). El temple de Nerva(80-97dC)tenia un espai buit al mig rodejat de parets amb columnates. El temple de Trajano(101-112dC)les seves columnes portaven gravades les victòries dels romansAdriano (el grec)
un emperador hispanense. Es va construir també, al igual que els anteriors, un fòrum. Va construir a l’altre costat dels fòrums un gran temple que es diu Venus i Roma (del amor i Roma). Es el menys Roma dels temples romans. Li diuen el grec per els seus coneixement sobre els grecs i per això decideix construir un temple ROMà a la grega. Construeix un fòrum amb la característica de l’espai interior anomenat Pantheon(118-128dC)
Es innovador perquè ell proposa construir un temple per a tots els deus, enlloc de fer un temple per Déu. Consisteix amb un escalinata de la que arranca un pòrtic de ordre corinti, el timpà es va enfonsant amb el frontó triangular. Però a la seva profunditat el temple es diferent, no té una cel·la sinó que té un bloc prismàtic amb una cel·la circular, uneix 3 tipografies l’edifici. Esta cobert de una boveda cúpula que esta formada per 5 files de cassetons interiors que decreixen cap el centre amb un forat a dalt de tot que permet l’entrada de la llum i de la pluja anomenat oculo per això el paviment interior del Pantheon ha de tenir desaigües, també l’oculo funcionava com un rellotge de sol. Dins té uns altars per tot els deus.En el seu interior el perímetre tindrà una boveda de canó a lo llarg de la circumferència. La geometria en secció es va aprimant, la part de baix te 6m i un cop a la cúpula la seva secció es de 1,50m. El sentit de l’edifici era impartir justícia. La seva planta circular sintetitza el fòrum civil i el fòrum religiós, l’oculo formava un univers únic dins de la cúpula.

Entradas relacionadas: