Temaa 1 catalan

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,27 KB

 
el so es produeix cuan la columna d'aire surt dels pulmons a l'exterior. Els sons que formen part d'una llengua es representen per escrit per mitjà de lletres o grafies. El fonma es la unitat minima distintiva d'una tira fónica. La fonética es la ciéncia que estudia els sons del llenguatge humà. La fonologia es la ciencia que estudia els sons que son rellevants i distintius en una llengua determinada. L'ortografia es la part d l'estudi d'una llengua que enseña a escriure correctament els mots. Els sons es clasifiquen en vocalics i consonantics. Els pronoms son aquells mots que poden substituir un nom o un grup de paraules. Pronoms tónic... personals: 1a 2a i 3a persona gramaticals. determinatius: mantenen una forta relacio amb els determinants. relatius: substitueix una forta relacio amb els determinants. interrogatius: per fer preguntes directes o indirectes. Pronoms personals... jo tu ell nos. vos. ells· pronoms determinatius: possessius: meu, teu, seu... Quantitatius: quants? molts... Numerals: dos sis vuit Demostratius: aquest aquell aquet... Indefinits: algun alguns... Pronoms relatius: invariables... que qui qué on Variables: el qual, la qual... Interrogatius: invariables... què qui variables... quin quina quins quines...

Entradas relacionadas: