Tema1

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,47 KB

tema1.l'escorça de la terra esta formada per diverses plaques,anomenades plaques tectoniques que es desplacen molt lentament.els volcans : obertures o esquerdes a l'escorça terrestre,surten a l'exterior materials molt calents.els terretremols: son tremolors de la terra causats per la fractura i el desplaçament de roques a l'interior de la terra.
El relleu fa referencia a les desigualtats que presenta la superficie terrestre, la majoria de la poblacio mundial viu en arees planes i situades per sota dels 500 m d'altitud.l'aigua cobreix mes del 70% de la superficie terrestre,2,5 es aigua dolça, la resta d'aigua esta retinguda en forma de glaç,
els oceans: son grans masses d'aigua salada impulsada pels corrents marins,els corretns influeixen en el clima,els corrents tambe afecten la productivitat de les aigues. els rius son corrents continus d'aigua dolça,cabal d'un riu la quantitat d'aigua que porta, la distribucio de l'aigua a la terra es molt desigual,el sol es la principal font d'energia de la terra,l'atmosfera es ña capa gasosa ke envolta la terra,el clima es l'estat mitja de l'atmosfera en un lloc concret, la temperatura reflecteix la quantitat d'escalfor que te l'aire de la terra,la precipitacio es l'aigua de l'atmosfera que cau a la superficie terrestre.humitat quantitat de vapor que hi ha en l'aire.vent : aire en moviment, els climes calids: clima equatorial temperatures molt calides i precipitacions molt abundants,selva.clima tropical temperatures molt calides ,precipitacions meñs abundants i en determinats mesos.sabana.clima desertic temperatures molt altes i precipitacions molt escases.cactus espart.climes temperats clima mediterrani hiverns suaus i estius calids i secs.alzina,pi clima oceanic temperatures suaus i precipitacions abundants.roures.faig.clima continental hiverns molt freds i estius molt calids i humits.bosc boreal,praderies.climes freds clima polar les temperatures mes baixes de la terra,precipitacions inexistents clima d'alta muntaña temperatures molt fredes i precipitacions elevades.

Entradas relacionadas: