Tema 9 i 10

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,12 KB

 
Cicle econòmic: són les fluctuacions del PIB i de l'ocupació al voltant d'una tendència en les quals es poden apreciar unes fases d'expansió i unes altres de recessió. Estabilitzador automàtic: és qualsevol fet del sistema econòmic que tendeixi a reduir la força de les recessions i de les expansions de la demanda. Inflació demanda: S'origina en el costat de la demanda dels mercats com a conseqüència d'un augment de la demanda agregada, fet que provoca un augment del producte real i del nivell general de preus. Classificació ingressos: Fiscals: impostos directes (progressius), impostos indirectes (proporcionals) i taxes. No fiscals: transferències corrents i de capital, patrimonials, generades per inversions reals.
Fases pressupostos: Preparació: l'elaboració dels pressupostos. Discussió i aprovació: el Govern està obligat a presentar els pressupostos com a mínim tres mesos abans que finalitzi la vigència. Execució: la posada en pràctica dels pressupostos té dos vessants: les despeses i els ingressos. Intervenció i control: la mateixa Administració duu a terme un control de despeses i ingressos mitjançant, Intervenció General de l'Estat. Aquest control és realitza en el període de vigència dels pressupostos. Política fiscal discrecional: es concreta en les mesures explícites sobre les despeses i els ingressos públics amb l'objectiu d'estabilitzar l'economia. Deute públic: és el valor total de bons o títols de deute emesos per l'Estat en mans del públic. Dèficit públic: mesura la diferència entre la despesa pública i els ingressos impositius en un període determinat de temps, normalment un any. Inflació costos: s'origina en el costat de l'oferta dels mercats com a conseqüència d'un increment dels costos.

Entradas relacionadas: