Tema 6 (2)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,93 KB

 
propasar per separat que la vida va apareixer per l´associació de molècules inorganiques, i que estes avien sigue formades per el gasos de l´atmosfera i la radiació solar. Aquestes molècules es condensarien i s´acumularien en els oceans per formar la “sopa primordial”.Stanley Millar va simular l´atmosfera primitiva (metà,amoníac,hidrogen,vapor d´aigua) i la va sometre a descarregues electriques i va formar compostos organics (aminoacids,urea i acids grassos) i va demostrar certa aquesta teoria.
Hipótesis hidrotermal:  John B. Corliss va descubrir brolladors submarins d´aigua calenta i essers que vivien en el sol, i aixo li va fer pensar que les condicions oceaniques podien ser mitjors que les terrestres. Michael Russellva donar la teoria de que la vida va apareixer dels brolladors termals submarins, rics en H2S i Fe, que precipiten com a sulfur de ferro (FeS) i formen xemeneies d´escuma solida els buits que afavorien el desenvolupament de les membranas cel·lulars
Hipótesis de l´argila: teoria de que l´argila podia servir-li a les mol·lecules com a catalitzador i per tant concentran´t le molecul·les i unint-les, i finalment convertir-les en macromolècules.
La formació de les primeres cèl·lules: Oparin proposava que abans de l´aparició de les primeres cel·lules, es degué produir una evolució quimica. Parla de l´aparició de coacervants, minúscules gotes amb un embocall de macromolecules i un medi intern amb enzims capaços de realitzar reaccions quimiques. La formació de coacervants será espontania.
Les primeres cel·lules: es pensa que els primers organismes eren procatories molt semblants als cianobacteris filamentosos, com els que fabriquen el actuals estromatòlits
Proves taxonòmiques: la taxonomia es la classificacio dels essers vius a partir de les seues caracteristiques i aixi es pot vore quins animals es relacionen

.

Entradas relacionadas: